zaterdag 25 februari 2012

Verkeersveiligheidslabel voor 't Schrijverke

Foto: Inaxion
Op vrijdag 24 februari heb ik samen met Zebra ‘Seef’ het verkeersveiligheidlabel uitgereikt aan de basisschool ’t Schrijverke in Lelystad. Scholen die aan het project ‘Verkeersveiligheidlabel Flevoland’ meedoen, zetten zich in voor een veilige verkeerssituatie rond de school, betere verkeerseducatie voor kinderen en goede gedragsregels voor ouders en kinderen in het verkeer. Basisschool ‘t Schijverke ontvangt het label omdat zij naast de verkeerseducatie binnen de school, de gemeente verzocht heeft een aantal maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten. De maatregelen zijn onder andere een éénrichtingverkeer instellen en het zicht op de weg verbeteren. Door het instellen van een éénrichtingverkeer zal de Kiss- en Ridestrook voor de school beter functioneren. Daarnaast zijn bossages gesnoeid en zijn er andere kleine aanpassingen in en rondom de school gedaan, waardoor het zicht op de weg verbeterd is. Alle inspanningen zijn nu beloond met het Verkeersveiligheidlabel Flevoland.


Jong geleerd oud gedaan
De gemeente Lelystad wil met het verkeersveiligheidlabel Flevoland bereiken dat er bij kinderen, voor nu en later, een goed fundament ontstaat voor veilig gedrag in het verkeer. Ook heeft het project als doel de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen in het verkeer te vergroten. Riskant verkeersgedrag in combinatie met een gebrek aan kennis en ervaring vormt namelijk een belangrijke factor bij het ontstaan van verkeersongevallen onder de schooljeugd.

Vervoersberaad Flevoland
Het project ‘Verkeersveiligheidlabel Flevoland’ is een initiatief van het Vervoerberaad Flevoland. Het vervoerberaad Flevoland is een overlegorgaan van de provincie Flevoland, de zes Flevolandse gemeenten en Rijkswaterstaat. Dit overleg heeft tot doel de behartiging van belangen op het gebied van verkeer en vervoer in Flevoland.