zaterdag 18 februari 2012

Geslaagde conferentie over Deon in Agora

Een zeer grote opkomst en van alle gemeenten waren raadsleden en bestuurders aanwezig, maar ook leden van Provinciale Staten en leden van het algemeen bestuur van het waterschap, in ons theater Agora te Lelystad. DEon staat voor Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.
DE-on is bedoeld om meer vaart te zetten achter de besparing op fossiele brandstoffen, de opwekking van duurzame energie te bevorderen en het realiseren van meer werkgelegenheid. Om sneller en meer innovatief een duurzaam Flevoland te ontwikkelen is meer nodig, dan uitsluitend de markt af te wachten. Overheden en aan deze overheden gelieerde partijen die de ambitie onderschrijven de duurzaamheid echt te willen bevorderen nemen daarom het initiatief om te onderzoeken of zij gezamenlijk deze ambitie vorm kunnen geven. Lelystad heeft de verwachting dat DE-on duurzame projecten realiseert die anders door de markt niet worden opgepakt. Op die manier kijkt Lelystad dan ook naar DE-on. DE-on als middel om de sociale cohesie te versterken door participatiemogelijkheden van burgers en bedrijven. Nogmaals: Ik heb de verwachting dat DE-on duurzame projecten realiseert die anders door de markt niet worden opgepakt.
In die zin kijk ik daarom uit naar het businessplan van DE-on zoals dat de komende weken nog wordt voorbereid. Ik hoop dat iedereen die deze conferentie aanwezig is geweest nieuwsgierig is geworden en straks met enthousiasme zich gaat buigen over het besluit tot de oprichting van DE-on.