donderdag 9 februari 2012

Steuntje in de rug met toekenning 1e duurzaamheidslening

Foto: Inaxion
Familie Termaat zal zeker niet de laatste zijn
Familie Termaat maakt als eerste gebruik van de regeling om de woning te voorzien van nieuwe kozijnen met HR++ glas. Dit levert een aanzienlijke verbetering op, zowel voor de onderhoudsstaat als het energieverbruik. Ik hecht veel waarde aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zodat deze energiezuiniger, gezonder en comfortabeler worden. Daarom wilde ik graag de eerste bewoners, die van deze regeling gebruik maken, graag persoonlijk feliciteren met de aankomende verbouwing. Dit deed ik samen met de heer Nico van Est van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), de stichting die deze financiële regelingen namens de gemeente beheert, en Corry Bouwens, adviseur Renovatie & Duurzaamheid gemeente Lelystad.

Comfortabel wonen door energiebesparing
Om woningen en appartementen in particulier eigendom energiezuiniger te maken, stelt de gemeente Lelystad een Duurzaamheidslening beschikbaar. Dit is een aantrekkelijke lening tegen een zeer lage rente en specifiek bedoeld voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. De eerste Duurzaamheidslening heb ik op woensdag 8 februari 2012 samen met de heer Van Est van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verstrekt aan de familie Termaat. De belangstelling voor de regeling neemt toe.


Steuntje in de rug
Met de Duurzaamheidslening geeft gemeente Lelystad particuliere woningeigenaren en verenigingen van eigenaars (appartementengebouwen) een steuntje in de rug bij het treffen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie of het duurzaam opwekken van energie.

Interesse in de Duurzaamheidslening?
Inmiddels neemt de belangstelling voor de Duurzaamheidslening toe. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Vergunningen, Renovatie en Duurzaamheid van de gemeente Lelystad of kijk op de website: www.lelystad.nl/huisopknappen .