vrijdag 3 februari 2012

Knelpunten-analyse openbaar vervoer routering stadsbus

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een knelpuntenanalyse naar voren gehaald en uitgevoerd voor mogelijk behoud van de (oude)bushalte bij Atolplaza. Het lag in de bedoeling om pas na een jaar, dus eind van dit jaar zo'n onderzoek te doen.
Gevraagd werd om de financiele gevolgen en consequenties voor de infrastructuur in beeld te brengen omtrent de bushalte bij Atolplaza.
Enkele bewoners van de Buitenplaats hadden inmiddels een rechtzaak tegen de gemeente opgestart, omdat de busroute door hun straat liep. Deze bewoners werden door de rechtbank in het ongelijk gesteld. Dit nam niet weg dat er ook voor deze bewoners en andere belanghebbenden een informatieavond door de gemeente werd georganiseerd, maar ook werd een mediater aangesteld. Dit om alle wensen, klachten in beeld te brengen maar ook om de nodige informatie te verstrekken. De suggesties en opmerkingen die tijdens de gehouden bewonersavond in de Atolwijk naar voren zijn gekomen, werden meegenomen in dit onderzoek. De uitkomst van dit knelpuntenonderzoek, waarbij 16 routes werden onderzocht, is dat de bus op drie locaties van route kan wijzigen. Hierdoor kan de kwaliteit van het busvervoer worden verbeterd en aan wensen van reizigers tegemoet gekomen worden. Het gaat om locaties nabij Hanzeborg, Landstrekenwijk en Larserpoort. Ook in de Atolwijk is een routewijziging mogelijk, maar kan niet kostenneutraal. Het college heeft dit in een schrijven aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Daarna zijn er door het college 77 vragen en afgeleide vragen aan de gemeenteraad beantwoord. In de beeldvormende sessie, zijn slechts enkele bewoners uit de Buitenplaats aan het woord geweest (waaronder degene die in het ongelijk waren gesteld bij de rechter), die zich buitengewoon negatief uitlieten en die tegen de bus door hun straat zijn en blijven. Degene, met name de bewoners uit de Wijngaard, maar ook uit de Buitenplaats, en die op de bewonersavond zeer positief waren over de busroute, waren bij deze beeldvormende sessie niet aanwezig.
De komende beeldvorming zal de gemeenteraad aan zet zijn. De gemeenteraad heeft eind 2010 het Programma van eisen (PvE), het routeplan van de bussen, alsmede het budget voor de aanbesteding UNANIEM vastgesteld. Alleen voor de niet-kostenneutrale aanpassing in de Atolwijk is een besluit van de raad nodig, alle andere wijzigingen is met wederzijdse toestemming, zoals in de concessie is geregeld, tussen de gemeente (college)en Arriva. Wordt vervolgd.