woensdag 15 februari 2012

Dinsdag 14 februari brachten we met bijna het gehele college een bezoek aan Iriszorg in Lelystad. De directeur Bernadette Ottenschot gaf ons een uitgebreide rondleiding. Van de medewerkers maar ook van enkele clienten kregen we te horen hoe het één en ander in zijn werk ging in Lelystad en hoe het werd ervaren. IrisZorg is een grote instelling met gediversifieerde verslavingszorg diensten, begeleid wonen en sociale ondersteuning. Iedereen die behoefte hebben aan professionele hulp kunt bellen en rekenen op 'best practice' IrisZorg via, beproefde programma's voor preventie, zorg, opvang en ondersteuning, behandeling, begeleiding en reclassering. Onze poliklinieken zijn gemakkelijk te bereiken voor een behandeling aan mensen die in moeilijke tijden als gevolg van alcohol, drugs en gokken afhankelijkheden. Mensen die (tijdelijk) dak-en thuislozen zal onderdak binnen IrisZorg vinden door middel van een gevarieerd aanbod van faciliteiten, zoals dag-en nachtverzorging, crisis spoedeisende hulp, halverwege huizen of beschermd wonen. IrisZorg biedt hulp aan volwassenen, gezinnen en jongeren. Daarnaast IrisZorg geeft informatie en advies aan familieleden en vrienden van (potentiële) klanten en alle andere belanghebbende partijen.IrisZorg is een erkende organisatie voor reclassering en rehabilitatie diensten voor de provincie arrondissementen Arnhem en delen van Zutphen. Mensen die voor de rechter gebracht als gevolg van de alcohol, drugs of gokken afhankelijkheden zullen worden doorverwezen naar IrisZorg voor gespecialiseerde revalidatie en reclassering.

IrisZorg is ook gewijd aan de preventie van alcohol-en drugsmisbruik zowel door middel van activiteiten het verstrekken van informatie, advies, trainingen, educatieve programma's en het verstrekken van actuele onderzoeksresultaten in de regionale en sociale trends in het drugsgebruik. Deze activiteiten zijn vooral gericht op ouders en jongeren in de straat en naar scholen.

Bovendien, als een professionele organisatie, IrisZorg werkt als een adviesbureau en geeft deskundig advies. We overleggen met overheden, instellingen en bedrijven over beleidskwesties. Verschillende types van professionals in de somatische en geestelijke gezondheidszorg organisaties vaak contact met ons op over de manier van signaleren verslavingen en het maken van middelengebruik, medicatie, verslavingszorg en maatschappelijke ondersteuning, onderwerp van discussie.

In het hele uitgestrekte gebied waarin IrisZorg opereert, werkt zij samen met verschillende zorgverleners, maatschappelijke instellingen en overheden met het oog om zorg op maat te bieden.