vrijdag 4 november 2011

Cameratoezicht op bedrijventerrein Larserpoort

Het Lelystadse bedrijventerrein Larserpoort aan de A6 is 24 uur per dag beveiligd met camera’s. De camera’s werden door het bestuur van de ondernemersorganisatie collectieve beveiliging Lelystad (OCL) op Larserpoort in werking gesteld. De camera’s hebben verbinding met de Regionale Toezichtruimte in Zwolle, waar onder auspiciën van Stichting Criminee beveiligingsbedrijf Fair de beelden uitkijkt en zorgt voor een adequate reactie op camerameldingen. Aan alle deelnemende ondernemers is een certificaat uitgereikt van het behaalde Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. In samenwerking met deelname aan het collectieve cameratoezicht is het voor ondernemers mogelijk met dit certificaat bij verzekeraars kortingen te krijgen op diverse verzekeringen.

Aanpak Urgente Bedrijfslocatie-regeling
Larserpoort is het eerste en tot nu enige Lelystadse bedrijventerrein dat voldoet aan dit landelijke veiligheidskeurmerk voor bedrijventerreinen en ook het enige met collectief intelligent cameratoezicht. De beveiliging is gerealiseerd met een forse eigen bijdrage van de ondernemers, aangevuld met een bijdrage van gemeente Lelystad. Tevens kon door de samenwerking tussen lokale overheid en bedrijfsleven met succes een beroep worden gedaan op de rijksstimuleringsregeling Aanpak Urgente Bedrijfslocaties (AUB). Deze regeling had tot doel de aanpak van criminaliteit te ondersteunen op onveilige en inbraakgevoelige bedrijfslocaties. Larserpoort was als zodanig aangemerkt. De AUB-regeling maakte onderdeel uit van het Actieprogramma Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, een publiek-privaat samenwerkingsverband van de overheid en het bedrijfsleven.