vrijdag 11 november 2011

Idee scholieren De Rietlanden wordt werkelijkheid

Waterschap Zuiderzeeland heeft in de gracht rondom het Waterschapshuis in Lelystad natuurvriendelijke oevers aangelegd en in het water ecomatten met oeverplanten geplaatst. Hierdoor verbetert de ecologische kwaliteit van het grachtwater. De maatregelen zijn bedacht door Vwo-leerlingen van De Rietlanden uit Lelystad.De scholieren voerden voor de zomervakantie een waterproject uit voor het waterschap. Het bestuur van het waterschap vond de ideeën zo bruikbaar dat is besloten om deze te gaan uitvoeren. Vrijdagmiddag 11 november kwamen de leerlingen de werkzaamheden die zij hebben bedacht bekijken. Voor de zomervakantie hebben leerlingen uit 2 VWO van De Rietlanden in Lelystad van het waterschap de opdracht gekregen om te kijken waarom het water rond het waterschapshuis ecologisch niet gezond is. In een presentatie gaven zij aan welke maatregelen nodig zijn om het water ecologisch gezond te krijgen. Een van de ideeën was het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het planten van oeverplanten. Voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oever is een stuk grond afgegraven. Daar worden dan ecomatten gelegd met hierin een assortiment van waterplanten. Door deze verschillende oeverplanten te planten zal zich weer een diverse oeverfauna gaan ontwikkelen. Wat weer bijdraagt aan een betere waterkwaliteit. Op 30 juni presenteerden zij hun bevinden aan een team van deskundigen van het waterschap. De eerste stap om de waterkwaliteit van de gracht te verbeteren is al op 5 juli gezet. De leerlingen hebben toen samen met een ecoloog Martijn Hokken van het waterschap waterplanten geplant in het water rondom het Waterschapshuis.