dinsdag 29 november 2011

Bedrijven Larserpoort voldoen met cameratoezicht aan veiligheidskeurmerk

Welk collegelid doet wat met representatietaken
Soms lopen portefeuilles binnen het college nogal eens door elkaar met haar representatietaken. Soms kijken de collegeleden elkaar aan als er vragen in de raad worden gesteld. Zo heb ik de voorpagina van de krant gehaald met de bijnaam wethouder Vleermuizen (werd een vraag in de raad gesteld over verlichting die schadelijk zijn voor Vleermuizen) en zo heeft mijn collega de Jager de bijnaam gekregen van wethouder sportplaatjes. Hij reikte voor een supermarkt de eerste sportplaatjes uit). Er zat in ieder geval het woordje sport bij en sport valt immers deze wethouder ten deel, waar plaatjes onder vallen kan ik zo gauw niet bedenken, misschien ondernemers of communicatie? Speelplaatsen en wijkontwikkeling zit bij mij in de portefeuille, maar hoe zit het dan weer met het openen van een nieuw sport(speel)veldje in de wijk? Wandelen is echter geen sport, want als het over gezond eten of wandelen gaat, daar hebben we onze wandel en fiets wethouder voor en dat is Meta Jacobs, al kun je dit ook weer in twijfel trekken want voetgangers en fietsers is duidelijk verkeer evenzo met 'eten van eigen bodem" en dat ben ik weer, maar als je fietst door het Stadshart, dan is het natuurlijk weer Wethouder Fackeldey :-) Snapt U? Zie voor de portefeuilleverdeling http://www.lelystad.nl/

Zo heeft de Burgemeester openbare orde en veiligheid, vallen ondernemers onder college Fackeldey en valt externe en fysieke veiligheid weer onder mijn verantwoordelijkheid. Met alles is het natuurlijk zo dat het altijd een collegeaangelegenheid is en we dat ook in het college bespreken wie wat bij welke gelegenheid het college vertegenwoordigt. Met het bedrijventerrein Larserpoort was onze burgemeester al langere tijd met de ondernemers in dat gebied in gesprek, vandaar dat zij voor de ingebruiknemening van de toezichtcamera's het officielle gedeelte kon vertegenwoordigen.
 
Larserpoort 24 uur per dag beveiligd
Het Lelystadse bedrijventerrein Larserpoort aan de A6 is 24 uur per dag beveiligd met camera’s. De camera’s werden door het bestuur van de ondernemersorganisatie OCL op Larserpoort in werking gesteld. De camera’s hebben verbinding met de Regionale Toezichtruimte in Zwolle, waar onder auspiciën van Stichting Criminee beveiligingsbedrijf Fair de beelden uitkijkt en zorgt voor een adequate reactie op camerameldingen. Aan alle deelnemende ondernemers is een certificaat uitgereikt van het behaalde Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. In samenwerking met deelname aan het collectieve cameratoezicht is het voor ondernemers mogelijk met dit certificaat bij verzekeraars kortingen te krijgen op diverse verzekeringen.


AUB-regeling
Larserpoort is het eerste en tot nu enige Lelystadse bedrijventerrein dat voldoet aan dit landelijke veiligheidskeurmerk voor bedrijventerreinen en ook het enige met collectief intelligent cameratoezicht. De beveiliging is gerealiseerd met een forse eigen bijdrage van de ondernemers, aangevuld met een bijdrage van gemeente Lelystad. Tevens kon door de samenwerking tussen lokale overheid en bedrijfsleven met succes een beroep worden gedaan op de rijksstimuleringsregeling Aanpak Urgente Bedrijfslocaties.

Aanpak van criminaliteit
Deze regeling had tot doel de aanpak van criminaliteit te ondersteunen op onveilige en inbraakgevoelige bedrijfslocaties. Larserpoort was als zodanig aangemerkt. De AUB-regeling maakte onderdeel uit van het Actieprogramma Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, een publiek-privaat samenwerkingsverband van de overheid en het bedrijfsleven. Aanvragen zijn inmiddels niet meer mogelijk.

Aanpak andere bedrijventerrein
Het initiatief om te komen tot collectieve beveiliging van bedrijventerrein en te voldoen aan de eisen van het Keurmerk Veilig Ondernemen, ligt bij ondernemers. Op Larserpoort is het deelnemingspercentage onder ondernemers bijna tachtig: van de 27 bedrijfspanden op Larserpoort doen 21 mee. De daarin gevestigde bedrijven dragen financieel bij aan de investering en het beheer van het veiligheidstoezicht.

Ondernemers stimuleren
De toekenning van het keurmerk aan Larserpoort is mogelijk een stimulans voor ondernemers op andere terreinen. Hoewel de rijksstimuleringsregeling is beëindigd, staat het college van Lelystad open om initiatieven tot collectieve beveiliging op de andere Lelystadse bedrijventerreinen op haar merites te beoordelen.