zondag 20 november 2011

Dinsdag 22/11 bewonersavond Atolplaze over busalternatieven

College onderzoekt busalternatieven Atolwijk
Het college van de gemeente Lelystad is een onderzoek gestart naar de busroutes in de multifunctionele accommodatie (MFA) Atolwijk. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de gemeenteraad om te kijken naar de bereikbaarheid van de Atolplaza met de bus. Sinds 4 september rijdt Arriva de Lelystadse stadsdienst en is er geen halte meer bij Atolplaza. In het onderzoek dat het college uit laat voeren worden de voor- en nadelen van verschillende alternatieve routes onderzocht. Daarnaast wordt gekeken naar het moment waarop wijzigingen eventueel doorgevoerd kunnen worden. Een oplossing via de Parkdreef, waarbij Atolplaza wordt aangedaan, maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het onderzoek. In het onderzoek worden tevens de routes waar de bus in het verleden reed, meegenomen. In december zal het college de gemeenteraad per brief informeren over de uitkomsten van het onderzoek met de voorkeursvariant van het college. De raad kan dan in 2012 een standpunt innemen over deze variant. De eventuele aanpassingen nemen na de raadsbehandeling enkele maanden in beslag.

Alternatief voor Buitenplaats niet uitgesloten
Route door Buitenplaats
Bewoners van de Buitenplaats hebben via het aanspannen van een rechtzaak duidelijk gemaakt dat het rijden van een bus door hun wijk niet wenselijk is. De uitspraak van de voorzieningenrechter ligt er reeds en die heeft de gemeente op alle punten in het gelijk gesteld. Neemt natuurlijk niet weg dat de bedenkingen en de bezwaren die zijn geuit door de 'Buitenplaatsers' zeer serieus worden genomen. Sinds het ingaan van de nieuwe dienstregeling in september, rijdt buslijn 2 van Arriva via de Buitenplaats. De gemeente heeft sindsdien diverse brieven uit de Atolwijk ontvangen waarin bewoners onder andere aangeven deze route gewijzigd te willen hebben. Daarnaast is het onderwerp in de gemeenteraad besproken en is er in de media aandacht aan besteed. Dit is voor mij aanleiding om namens het college een bewonersavond te organiseren. Het doel van de bijeenkomst is dat het college een evenwichtig beeld krijgt van hoe de omgeving de nieuwe buslijn ervaart en te bezien of er alternatieven bespreekbaar zijn. Tijdens deze avond gaan we met de bewoners in gesprek over ervaringen en inzichten omtrent de nieuwe buslijn. Het is de bedoeling dat de bewoners zo veel mogelijk aan het woord komen en dat er een inhoudelijk gesprek ontstaat. De uitkomsten van deze avond zullen worden meegenomen in het onderzoek naar routealternatieven.
De bewonersavond vindt plaats op aanstaande dinsdag 22 november om 19.30 uur in Atolplaza, Schor 1 te Lelystad. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.