donderdag 10 november 2011

Bloembollen poten bij bewonersvereniging Oostrandpark

Foto Inaxion
Op uitnodiging van de bewonersvereniging Oostrandpark heb ik geholpen met het poten van bollen in het Oostrandpark in Lelystad. Onder leiding van de initiatiefnemers Willem Luten en Emmy Jorritsma, zijn verschillende bollen op aangegeven plekken in de wijk gepoot. Het poten van bollen is een onderdeel van een groter plan dat de bewonersvereniging heeft opgesteld om het openbare groen van de buurt op te fleuren. “Dit is prachtig voorbeeld van hoe de bewonersvereniging met steun van de gemeente, de handen ineen steekt om in de eigen woonomgeving op te fleuren”. De bollen zijn voor een deel bekostigd uit het participatiebudget dat door de gemeente beschikbaar is gesteld. Dit budget kan worden aangewend om verbeteringen aan te brengen in de directe woon- of leefomgeving. In dit geval zijn er 5000 bollen aangekocht en geplant. Het betreft onder andere narcissen, tulpen, sneeuwklokjes, anemonen, scilla's en hyacinten. Ik constateerde een grote saamhorigheid in deze wijk. 80% van de bewoners zijn aangesloten bij de bewonersvereniging en altijd bereid elkaar te helpen. Sociale cohesie in de wijk ligt op een hoog niveau. Goed voorbeeld hoe het ook kan.