zaterdag 5 oktober 2013

Start uitvoering speelruimtebeleid in Kamp

Met het plaatsen van een speeltoestel bij de speelplek aan Kamp 15,  heb ik op donderdag 3 oktober 2013 officieel het startsein gegeven voor de uitvoering van het Meerjarenplan Spelen dat begin dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.
Belangen Comité Kamp (BCK) heeft een gedetailleerd voorstel ingediend voor het aanpassen van de speelvoorzieningen in de wijk. Vanwege het grote draagvlak en directe uitvoerbaarheid, wordt het plan grotendeels conform voorstel uitgevoerd. De betrokkenheid van de bewoners uit de Kamp is zeer groot en dat doet me goed. Ik zie dat zij  serieus nagedacht hebben over de speelplekken in hun wijk. Het uiteindelijke voorstel bevatte veel mooie ideeën en was tot in detail uitgewerkt. Hierdoor kon het plan bijna ongewijzigd en volgens de wensen van bewoners uitgevoerd worden.
Ik juich dit soort initiatieven toe, omdat het laat zien dat bewoners betrokken zijn en meedenken over belangrijke beslissingen in hun wijk. Samen willen we toch de wijk zo leefbaar mogelijk houden en samen zorgen we voor een leefbare stad.

Voor Foto's klik hier