vrijdag 4 oktober 2013

Efficiëntere parkeerplaatsen Belevenissenbos door samenwerking

Fotostudio: Wierd
Wederom een mooi voorbeeld van waar samenwerking toe kan leiden.
Er ontstaat een vraag vanuit inwoners en vervolgens gaan zij zelf op zoek naar de middelen en mogelijkheden. En zo moet het ook. Als gemeente helpen wij graag daar waar het ook nodig is. Zo zorgen we er samen met elkaar voor dat projecten toch gerealiseerd kunnen worden. Ik ben dan ook best trots dat onze parel van Lelystad, zoals ik Het Belevenissenbos ook wel noem, op deze manier een nog betere parkeervoorziening heeft gekregen.
Ik mocht samen met de vrijwilligers van de Stichting Het Belevenissenbos de laatse parkeervakafscheiding afmaken. Al eerder zijn deze parkeerplaatsen bij Het Belevenissenbos aangelegd. Dit was mogelijk met materialen die tijdens groot onderhoud in de wijken niet meer gebruikt kon worden en door een financiële bijdrage uit de wijkbudgetten. De aannemer heeft ervoor gezorgd dat de parkeerplaatsen binnen dit budget gerealiseerd konden worden en vrijwilligers voeren  enkele werkzaamheden zelf uit. Het bestuur van de Stichting Het Belevenissenbos had een aanvraag ingediend bij de gemeente voor financiering van de aanleg van de parkeerplaatsen. In eerste instantie was hiervoor geen budget beschikbaar, maar werd uiteindelijk toch gevonden in de wijkbudgetten. Na een gesprek met de gemeente en de aannemer over de wensen en het te besteden budget kon toch nog alles gerealiseerd worden.
Wederom een mooi voorbeeld van waar samenwerking toe kan leiden. Er ontstaat een vraag vanuit inwoners en vervolgens gaan zij zelf op zoek naar de middelen en mogelijkheden. En zo moet het ook. Als gemeente helpen wij graag daar waar het ook nodig is. Zo zorgen we er samen met elkaar voor dat projecten toch gerealiseerd kunnen worden. Ik ben dan ook best trots dat onze parel van Lelystad, zoals ik Het Belevenissenbos ook wel noem, op deze manier een nog betere parkeervoorziening heeft gekregen.
Het Belevenissenbos is een leerzaam speelbos voor kinderen en ligt in het noordelijk deel van het Zuigerplasbos. Het wordt bezocht door veel Lelystedelingen en niet-Lelystedelingen en is van grote waarde. Voorheen waren er onvoldoende parkeerplaatsen bij Het Belevenissenbos voor alle bezoekers. Met het aanleggen van de nieuwe parkeerplaatsen kunnen nog meer bezoekers hun auto parkeren om te genieten van het bos. Het Belevenissenbos ligt aan de noordzijde van het Zuigerplasbos. Het adres is: Veldweg 98 8231SB in Lelystad.