zondag 6 oktober 2013

Locaties nachtvissen Lelystad vastgesteld

Het college heeft een besloten een aantal locaties in Lelystad aan te wijzen als plek waar het is toegestaan te vissen tussen 23:00 en 07:00 uur.
Het gaat om de locaties Vijver bij het Kofschip, Runderweg zuidzijde tussen de Oostranddreef en de brug over de Oostervaart, Gelders diep de zuidoever tussen Oostranddreef en de Lage Vaart, Flevopoort de vijver nabij Artemisweg – Heralaan en Hondekop aan de zijde van het Bovenwater.
Na de afschaffing van het nachtvisverbod in de Visserijwet is grote belangstelling ontstaan om ook gedurende de nachtelijke uren te vissen. Nachtvissen gaat vaak gepaard met het plaatsen van tentjes en beetverklikkers, wat kan leiden tot overlast. Op verzoek van en na afstemming met de visvereniging HSVL/D is besloten nadere regels te stellen aan het nachtvissen om overlast en irritatie bij bewoners te voorkomen.
Met de aanwijzing van deze specifieke plekken wordt zowel het ’s nachts vissen als het overnachten in kleine tentjes op een beperkt aantal locaties legaal gemaakt.