vrijdag 18 oktober 2013

Ontmoetingsplek voor de Boterbloemhof (Warande)

Met het plaatsen van de laatste knikkertegel heb ik officieel de ontmoetingsplek bij de Boterbloemhof geopend. In de zomerperiode hebben bewoners van dit hofje zelf het initiatief genomen om hun straat mooier en gezelliger in te richten, waarbij de ontmoetingsfunctie een centrale rol speelt. Zo is in overleg met de gemeente het hofje ingericht met alternatieve speelaanleidingen voor kinderen en is er voor de ouders een zitgelegenheid gecreëerd. Dit is weer een prachtig voorbeeld van empowerment, waarbij bewoners zelf de handen uit de mouwen steken om hun woonplezier te vergroten en daar waar nodig ondersteuning vragen van de gemeente. Iedereen draagt zijn steentje bij in het beheer en onderhoud van deze ontmoetingsplek in de straat. Ook kinderen uit de buurt helpen mee en houden de buurt netjes door zwerfvuil op te ruimen. Dat vind ik natuurlijk fantastisch. Door goede samenwerking bereiken we meer en samen creëren we een prettige en plezierige woonomgeving voor iedereen”. 

Mensen maken de straat

In het project ‘Mensen maken de Straat’ ondersteunt de gemeente initiatieven van bewoners die een actieve rol spelen in het verbeteren van de eigen woon- en leefomgeving. Een initiatief waar veel bewoners bij betrokken zijn en waarbij bewoners ook meedoen in de uitvoering, hebben de voorkeur. Initiatieven kunnen ingediend worden bij het wijkinfopunt in de buurt, bij het stadhuis of via www.lelystad.nl/maakdestraat. Op de site worden voorbeeldprojecten belicht en de spelregels nader uitgelegd. Daarnaast is een filmpje te zien van de officiële start van de campagne.