donderdag 3 oktober 2013

nieuwe balie van Coöperatie Parkeer Service

Fotostudio: Wierd
Donderdag 3 oktober heb de nieuwe balie van Coöperatie Parkeer Service (CPS) aan de Neringweg 296 geopend.
Deze opening is een laatste stap in de overgang naar de nieuwe parkeerorganisatie. Aanwezig bij de opening waren ook directeur John van Dijk van CPS en namens het Werkbedrijf, Sander Post.
De overgang van de werkzaamheden van Perspectief is volgens een zorgvuldig proces verlopen, waarbij veel gesprekken hebben plaatsgevonden. Het proces is in november 2012 in gang gezet op verzoek van de raad om te bekijken hoe processen rondom parkeren en onder andere uitgifte van vergunningen efficiënter konden worden uitgevoerd. De taken rondom parkeren waren destijds belegd bij Perspectief. Met de overgang zijn zoveel mogelijk banen behouden door het gemeentelijk Werkbedrijf in te schakelen. Via het Werkbedrijf worden deze personen ingehuurd door CPS en ingezet bij de nieuwe balie en andere taken rondom parkeren.
Per 1 juli was alles al operationeel en met de opening van de nieuwe balie wordt de laatste stap gezet naar deze nieuwe parkeerorganisatie. De samenwerking gedurende het gehele proces was uitermate plezierig verlopen. Ik wil dan ook een groot compliment geven over de geruisloze manier waarop de overgang heeft plaatsgevonden. En ik ben ook blij dat we de werkgelegenheid voor deze mensen hebben kunnen behouden. Daarnaast ben ik heel tevreden dat we met deze overstap onze service verlening met betrekking tot bijvoorbeeld parkeervergunningen richting onze inwoners nog verder kunnen verbeteren. Een eerste voorbeeld hiervan is de digitale vergunningverlening. Het is niet alleen klantvriendelijker maar ook nog eens kostenbesparend.
Een wijziging die met de overgang gepaard gaat is de betaling van bekeuringen. Deze kunnen voortaan betaald worden aan de balie Burgerzaken van het stadhuis en niet meer aan de balie bij de Parkeer Service. Ook bezwaren verlopen vanaf nu via de gemeente. Op de bekeuring staat waar bezwaarmakers terecht kunnen binnen de gemeente.