zaterdag 29 juni 2013

Project ‘Mensen maken de straat’ van startOp zaterdag 29 juni 2013 verrichtte ik om half tien de officiële aftrap van de campagne ‘Mensen maken de straat’, waarin bewoners gestimuleerd worden om een actieve rol te spelen in het verbeteren van de eigen woon- en leefomgeving.
Om aandacht te vragen voor dit project, wordt er tijdelijk op verschillende plekken in de stad een mobiele schaftkeet geplaatst. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie, om ideeën op te doen of om vragen te stellen over de campagne. Ook kunnen ter plekke goede ideeën of plannen die het woonplezier of  leefbaarheid vergroten, ingediend worden.