vrijdag 28 juni 2013

Campagne ‘Mensen maken de straat’ van start


Op zaterdag 29 juni 2013 start de campagne ‘Mensen maken de straat’, waarin bewoners gestimuleerd worden om een actieve rol te spelen in het verbeteren van de eigen woon- en leefomgeving.
Video boven betreft Blokkerhoek waarin ik in dit kader het pleintje officieel opende. Om aandacht te vragen voor dit project, wordt er tijdelijk op verschillende plekken in de stad een mobiele schaftkeet geplaatst. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie, om ideeën op te doen of om vragen te stellen over de campagne. Ook kunnen ter plekke goede ideeën of plannen die het woonplezier of  leefbaarheid vergroten, ingediend worden. ik verricht om half tien ter hoogte van Baai nr. 93 tot 99 de officiële aftrap van de campagne.