vrijdag 14 juni 2013

Italiaanse delegatie geïnteresseerd in Lelystadse duurzaamheid en ecologie

Fotostudio Wierd
Afgelopen vrijdag heette ik als loco burgemeester, namens het college de Italiaanse delegatie van burgemeesters, wethouders en gedeputeerde Stefano Vaccari welkom en gaf als portefeuillehouder een korte presentatie over de windmolens die duurzame energie afleveren en het natuurlijk spelen in De Spettertuin.
Fotostudio Wierd

Bij de Spettertuin is sprake van ecologisch beheer, waarbij gezamenlijk met ‘moeder natuur’, bewoners en Landschapbeheer het onderhoud en het beheer worden gedaan. Bij de aanwezigen was ook de Gedeputeerde Milieu van de Provincie Modena, de heer Stefano Vaccari. De Italiaanse delegatie maakte een studiereis over het creëren van een aantrekkelijke en ecologische groene omgeving en verschillende aspecten daarvan zoals vrijwilligersparticipatie, onderhoud en nieuwe ontwikkeling van groen. Daarnaast was er ook flink aandacht voor duurzame energie en duurzame economische ontwikkeling gelieerd aan het grondgebruik. De Provincie Modena is nadrukkelijk bezig met het duurzaam gebruik van houtige biomassa voor verwarming, dus daarmee kon Lelystad zich ook  profileren.
Ik vond het erg leuk om onze kennis en ervaringen met betrekking tot onze duurzame energie en ecologisch beheer met hen te delen. Zij waren onder de indruk van het Bultpark en de mate waarin onze inwoners worden betrokken bij het beheer en het onderhoud van onze groene omgeving. Ook de Spettertuin is hiervan een mooi voorbeeld. Dit was een mooie gelegenheid om te laten zien aan buitenstaanders hoe mooi en hoe duurzaam wij hier in Lelystad bezig zijn om onze groene leefomgeving te behouden en te versterken.