zaterdag 1 juni 2013

Lelystad en Waterschap zetten speciale maaiboot in op ‘t Bovenwater

 
Fotostudio Wierd
Samen met Heemraad Jan Nieuwenhuis, de directeur van het aannemingsbedrijf Netjes Kampen, Rob Berendsen en ik hebben op donderdag 30 mei vanaf Watersport Vereniging Het Bovenwater gezamenlijk de maai-verzamelboot Sirenia in gebruik genomen.

Fotostudio Wierd
Ook bewoners waren aanwezig en zijn meegevaren. Zij zijn blij met en enthousiast over de inzet van deze boot. Gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland voeren gezamenlijk het beheer uit in ‘t Bovenwater. Vanaf dit jaar wordt voor het maaien van waterplanten een speciale maaiboot-verzamelboot ingezet. In deze boot wordt het maaisel direct opgevangen waardoor er minder in het water achterblijft. De samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland over het beheer in ’t Bovenwater is heel belangrijk. Het water schoon houden en ervoor zorgen dat de gebruikers van het water minder hinder ondervinden van de plantengroei is ook van belang voor de bewoners. Ik ben dan ook erg blij met de aanschaf en inzet van deze maai-verzamelboot.