zaterdag 8 juni 2013

Plantsoen/pleintje Horst 22-75 in eigen beheer van bewoners


Naar het voorbeeld van een succesvol Deventer project is het concept voor zelfredzaamheid (empowerment) van bewoners vertaald naar het concept van de Lelystadse SCHOONfamilie.

Binnen het concept worden de bewoners van een hofje of straat gestimuleerd om met elkaar afspraken te maken over zaken die de leefbaarheid aangaan. Afspraken die de bewoners zelf maken op basis van hun eigen bijdrage en verantwoordelijkheid. Het initiatief in Horst 22-75,  ingediend door de omwonende kinderen en hun ouders, is een dergelijk project. De tekening van het toekomstige pleintje met de onderlinge afspraken van de bewoners over onderhoud en toezicht werd aan mij toentertijd overhandigd. Hierna overhandigde ik een spade. Als start groef ik samen met Tamara de eerste struik eruit (zie eerder op mijn weblog).  Bewoners in Horst 22-75 willen dat een stukje groen annex pleintje tussen de woningen wordt opgeknapt.  Zij zijn bereid daarin – onder supervisie van de gemeente – maximaal verantwoordelijkheid te nemen, zowel in de uitvoering (zelf rooien, graven, afvoeren en evt. straten) als in het beheer en toezicht (zorgen dat het een schoon en veilig buurtpleintje is en blijft).  Afdeling Beheer en Openbare Ruimte en Stichting Welzijn Lelystad bieden organisatorische en technische ondersteuning. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we samen kunnen werken aan het behouden van een schoon, heel en veilige leefomgeving in Lelystad. De bewoners zijn actief betrokken bij het beheer en het gebruik van de openbare ruimte in hun wijk onder supervisie van de gemeente. Zij creëren zelf hun eigen ontmoetingsplek, maken onderling afspraken over het onderhoud en het toezicht, en hebben dit ook vastgelegd in een ondertekend document. Zo zorgen we samen met elkaar voor een plezierige woonomgeving en behouden we een leefbare en vitale woonstad.
Afgelopen zaterdag 8 juni 2013 werd vanwege mijn afwezigheid de officiële opening verricht van het pleintje door mijn collega Meta, met sport en spel.
Foto: Meta Jacobs
Foto: Meta Jacobs