zaterdag 2 november 2013

Bijwonen van najaarsvergadering van 50plus

Het begon op zaterdag 2 november omstreeks 10.15 uur wat chaotisch, het congres van 50plus in het oude Gooitheater in Hilversum.
Diverse moties lagen voor behandeling klaar. Maar na een klein half uurtje werd er eerst een motie van orde aangenomen. De motie werd aangenomen om het zittende bestuur, met aanvulling van diverse leden uit de adviesgroep en 50Plus-oprichter Jan Nagel als interim-bestuur tot aan het eerst volgende congres (voorjaar 2014) de partij organisatorisch en bestuurlijk/politiek weer op de rails te zetten. De motie werd ingediend door het Flevolandse statenlid Erik Boshuijzen. Deze werd nog aangevuld met een voorstel uit regio Limburg om voor de bestuursverkiezingen een kandidatencommissie in te stellen inclusief een profielschets voor toekomstige hoofdbestuurleden. Dit voorstel werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Ik vind dit een wijs besluit en hiermee is de storm weer gaan liggen binnen de partij en kan er weer in alle vertrouwen gebouwd worden aan 50plus, door goede samenwerking met gemotiveerde leden, een nieuw interim-bestuur, regio's, leden van de 2e en 1e kamer.

Het congres vond het, gelet op de huidige situatie, geen probleem dat Nagel in de Eerste Kamer zit en tevens interim-voorzitter wordt.
Ik zie in Jan Nagel de juiste man om als interim-voorzitter de geest weer in de fles te krijgen bij 50plus en in het voorjaar voorstellen te doen voor een nieuw en krachtig hoofdbestuur.