dinsdag 26 november 2013

Bewoners Kamp kiezen samen nieuwe inrichting voormalige speelplekken

Fotostudio Wierd
Bewoners uit de wijk Kamp in Lelystad hebben de informatiebijeenkomst over de uitvoering van het speelruimtebeleid in hun wijk bezocht.
De bijeenkomst was georganiseerd door Belangen Comité Kamp (BCK). Tijdens deze avond werd uitleg gegeven over de 2e uitvoeringsfase van het speelruimtebeleid, namelijk het kiezen van de nieuwe inrichting van de voormalige speelplekken. Ik was aanwezig bij deze informatieavond en noemde de grote betrokkenheid van de bewoners uit deze wijk als erg bijzonder. Met behulp van de inbreng van bewoners, heeft de gemeenteraad begin 2013 het meerjarenplan spelen vastgesteld. In het nieuwe speelruimtebeleid is een bezuiniging van 30% op speelplaatsen verwerkt en zijn kaders gegeven om de speelvoorzieningen in Lelystad kwalitatief en duurzaam te onderhouden. Het initiatief van Belangen Comité Kamp (BCK) past binnen de kaders van het nieuwe speelruimtebeleid en was zo volledig dat de gemeente dit initiatief als eerste en conform de wens van bewoners heeft uitgevoerd. Inmiddels zijn alle aanpassingen aan de speelplekken in de Kamp gedaan en mogen bewoners beslissen over de nieuwe inrichting van de speelplekken waar de toestellen zijn verwijderd. Toppunt van participatie in de wijk, bewoners dus nog voor de planvorming betrekken. Niet over praten maar gewoon DOEN!