vrijdag 15 november 2013

'Dag van de dialoog' viert 5 jarig jubileum

Allereerst felicitaties mede namens Meta Jacobs die ik verving voor de organisatie omdat dit jaar het 5-jarig jubileum kan worden gevierd van de Dag van de Dialoog in Lelystad.
Goed dat dit gedurende die periode zo’ n succesvol concept is gebleven en dat er elk jaar weer zo veel mensen bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te gaan en zoveel verschillende inwoners van Lelystad en instanties vandaag samenkomen om naar elkaar te luisteren en hun ervaringen te vertellen. Dit bevordert de saamhorigheid in de samenleving en bovendien leert men elkaar op deze beter kennen en weet dus beter wat men aan elkaar heeft. Meedoen in de samenleving levert veel op: het is makkelijker om voor elkaar klaar te staan en hulp te bieden wanneer dit nodig is, als u elkaar kent. De Dag van de Dialoog draagt hieraan zeker bij.
Tijdens de Dag van de Dialoog worden verspreid over de hele stad gesprektafels georganiseerd waaraan iedereen die woont of werkt in Lelystad met elkaar in dialoog kan gaan over een centraal thema. Het gesprek wordt begeleid door een vooraf getrainde gespreksleider. De gesprekken duren ongeveer twee uur en worden gevoerd met acht mensen en een gespreksleider, veelal onder het genot van een (simpele) maaltijd. Door de diverse samenstelling van de mensen aan tafel, kom je op een andere manier met mensen in contact, of met mensen die je in het dagelijkse leven wellicht zelden spreekt. Dat staat garant voor een bijzondere ervaring! Met dit initiatief ontstaat een verbinding tussen bedrijfsleven, overheden, zorg, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, stichtingen, openbare instanties en natuurlijk inwoners van Lelystad. De dialoog is een methodiek daarvoor, die steeds meer toepassing vindt. De Dag van de Dialoog nodigt uit om kennis te maken met de ander, ervaring te delen, zelf iets te doen en om samen te durven dromen. Met de dialoog als gespreksvorm in plaats van debat of discussie, krijgt iedereen de kans zijn mening en ervaring te delen en te luisteren.