donderdag 14 februari 2013

Projectgroep toekomstig MFA Light Boswijk getracteerd op gebak.


Fotostudio Wierd
De projectgroep MFA Light Boswijk die zich bezig houdt met het opstellen van een schetsontwerp voor de toekomstige MFA Light Boswijk heeft na een langdurig interactief proces een conceptschets op papier.

Ik ben erg verheugd dat het schetsontwerp draagvlak heeft bij zowel de gebruikers, het bestuur als de gemeente en stak daarom de betrokkenen (buurthuis De Brink en Stichting Welzijn Lelystad) een hart onder de riem door te tracteren op gebak. Het schetsontwerp van de toekomstige MFA Light Boswijk is zo goed als klaar en kan na enkele aanpassingen in procedure worden gebracht bij het college en de raad. Ik ben dan ook heel tevreden, dat na een intensief proces er nu een schetsontwerp ligt dat met elkaar is uitgedacht en door alle partijen gedragen wordt. Binnenkort zal het plan door mij in procedure worden gebracht naar het college en de raad. Het schetsontwerp dat er nu ligt past binnen de gestelde financiële kaders en is sober maar vooral doelmatig en efficiënt van inrichting. En dat was ook de opdracht die deze projectgroep heeft meegekregen. Het resultaat dat er nu ligt is daarom voor mij reden om de projectgroep vandaag op gebak te tracteren.