zondag 10 februari 2013

Doorstroming van lijnbussen Arriva bij station wordt verbeterd


Er gaan maatregelen getroffen worden op het Stationsplein om de doorstroming voor het openbaar vervoer te verbeteren en worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd om de bruikbaarheid van het station voor taxi’s, wijkbus en regiotaxi te verbeteren.

Het openbaar vervoer ondervindt momenteel veel vertraging op het Stationsplein. Daarnaast is er sprake van problemen met de bruikbaarheid voor met name taxi’s, de Wijkbus en Regiotaxi. Eind 2012 is reeds een verkeersbesluit vastgesteld waarin de voorrangsregeling op het plein ten gunste van de lijnbussen wordt geregeld. Aanvullend hierop wordt nu een aantal maatregelen ter verbetering voorgesteld. Alle maatregelen zijn tot stand gekomen na overleg met de busmaatschappijen en taxibedrijven. De eigenaren van de taxibedrijven en de directie van Arriva zijn op uitnodiging op gesprek geweest en zo zijn we samen tot deze maatregelen gekomen. De doorstroming van het openbaar vervoer wordt zo beter geregeld voor alle partijen, maar ook is gekeken naar de (verkeers)veiligheid voor alle gebruikers.

Doorstroming lijnbussen
De kruising Stationsplein – Stationslaan, aan de rechtbankzijde van het station, wordt gereconstrueerd. De spooronderdoorgang wordt teruggebracht naar één rijstrook en de verkeerslichten worden aangepast, zodat de lijnbussen voorrang krijgen.

Taxi standplaatsen en Haltes
Op het Stationsplein wordt een aantal haltes en standplaatsen aangepast. De taxistandplaats wordt gelegaliseerd en gereconstrueerd in een soort gemarkeerde sluis, zodat het in- en uitstapcomfort voor reizigers verbetert en de lijnbussen in hun doorstroming niet worden gehinderd. Met de genoemde taxi-sluis refereer ik ook wel eens aan het Amsterdamse-model, maar dan zonder de slagbomen en palen die daar ook wel eens gehanteerd worden, maar een ieder zal begrijpen dat dit in het Lelystadse-model niet aan de orde zal zijn. Sterker nog, als chaufeurs niet in een rij willen staan (zoals nu ook al gebruikelijk is) wordt er een mogelijkheid geboden om elders bij het Station te staan (zie foto onder 6). Ook worden standplaatsen voor de wijkbus en regiotaxi gerealiseerd en wordt een evenementenhalte ingericht voor evenementenvervoer, bijvoorbeeld voor LowLands en internationale buslijndiensten.

Uitvoering
Nu het college hierover een besluit heeft genomen, kunnen de maatregelen worden ingetekend. Voor dat er tot uitvoering wordt overgegaan zullen de eigenaren van de taxibedrijven en Arriva wederom worden uitgenodigd. Ik verwacht dat de maatregelen in het voorjaar van 2013 worden gerealiseerd. Op de bijgevoegde kaart staan de maatregelen en aanpassingen aangeduid.