zondag 3 februari 2013

Duurzame verlichting voor De Kubus


Onder begeleiding van GreenFox, specialist op het gebied van energiezuinige verlichting, zijn alle bestaande lichtarmaturen in 'De Kubus' omgebouwd naar de meest energiezuinige variant.

Het project is in nauwe samenwerking met Cofely en Concern voor Werk uitgevoerd. Door de aanpassingen in De Kubus wordt energie en geld bespaard en wordt de CO2 uitstoot verminderd. Op dinsdag 29 januari 2013 mocht ik het bespaarcertificaat voor De Kubus in ontvangst genomen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de essentie van GreenFox. Bestaande armatuur wordt omgebouwd door medewerkers van Concern voor Werk. Hierdoor blijven de kosten laag en worden mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan, betrokken. Het concept van GreenFox past perfect in het integraal duurzaamheidbeleid dat de gemeente dit jaar opstelt. Hierbij krijgen projecten die voldoen aan de duurzaamheidsambities van ‘people, planet, profit, extra aandacht. Juist vanwege de meerwaarde, heb ik het bestuur van de scholen in Lelystad benaderd en het project onder de aandacht gebracht.

Meer informatie over het project op www.green-fox.nl