vrijdag 15 februari 2013

Het college van Lelystad wil dat de bestaande natuur in Flevoland, waaronder het natuurgebied de Oostvaardersplassen, beter wordt benut. Dit schrijven wij ook in een brief aan Provinciale Staten van Flevoland, in reactie op het onlangs verschenen adviesrapport ‘Open Planproces Natuur in Flevoland’.
We vinden dat het rapport te veel is gericht op de natuur in en rondom Almere. Die focus is wat Lelystad betreft veel te beperkt. Er is veel natuur in Flevoland. Het zou daarom beter zijn om het gebruik van de bestaande natuur als uitgangspunt te nemen. Wij denken daarbij in de eerste plaats aan de toegankelijkheid van de Oostvaardersplassen, de totstandkoming van het Oostvaardersveld (natuur etalagegebied van de Oostvaardersplassen) en het natuuractiviteitencentrum (NAC) bij Lelystad.