zaterdag 3 november 2012

Natuurwerkdag 2012 in Lelystad

Tijdens de hevige regen heb ik in het Bergbos een prachtige mooie fiets als prijs  voor de natuurwerkdag 2012, mogen uitreiken aan Yorick Teuthof in het kader van de natuurwerkdag.  Als wethouder ben ik trots op de Lelystadse kernkwaliteiten groen en natuur. Daar hebben we veel aan. En dat is ook te merken als je ziet hoeveel geld daar in rond gaat om het dan ook goed en efficient te beheren. Dan is het goed om te zien dat er in de wijken, buurten en straten, de bewoners zelf met elkaar het gereedschap ter hand nemen en hun wijk en buurt mooier, groener en leefbaarder maken. Het is prachtig om te zien hoe kinderen en volwassenen genieten van onze mooie natuur in Lelystad. Dit soort acties ondersteun ik dan ook van harte. Door kinderen al jong te laten zien en ervaren hoe leuk het is om in de natuur te zijn, zorgt ervoor dat ze de natuur ook waarderen op haar schoonheid en het belang om dit te behouden. Immers natuurbehoud is van belang voor Lelystad.

  Verhaal van een inwoonster: Tonia Nales 
Foto: site natuurwegdag.nl
Toen ik bijna een jaar in Lelystad woonde, hoorde ik van de Natuurwerkdag en ben gaan kijken of er iets in de buurt te doen was. Dat was inderdaad zo. In de heemtuin bij het stadspark heb ik een ochtend meegeholpen met de composthoop leeghalen, bladeren verzamelen en in een kruiwagen wegbrengen, takken zagen, enzovoort. Natuurlijk is er ondertussen genoeg tijd om te kijken naar wat er zoal leeft, zoals bijzondere paddenstoelen, kikkers of zelfs een watersalamander. Het beviel zo goed, dat ik de jaren daarop tijdens de Natuurwerkdag weer naar de heemtuin ben gegaan. Ik heb daardoor een paar mensen leren kennen, en van het één komt het ander. Zo ben ik inmiddels al mee geweest met schepnetvissen, braakballen pluizen en ringslangen monitoren. Dus pas op, het is verslavend!