zaterdag 10 november 2012

Lelystad en waterschap ondertekenen regionaal bestuursovereenkomst


Woensdag 7 november ondertekenden de zes gemeenten van Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland de regionale bestuursovereenkomst over de onderlinge samenwerking in de afvalwaterketen (riolering en zuivering). Dit gebeurde op het schip de Watervlo op Urk. Lelystad had ook al eerder een regionale bestuursovereenkomst met het waterschap gesloten. Als gevolg van de vorderingen die regionaal met de bestaande bestuursovereenkomst zijn gemaakt en de landelijke ontwikkelingen, de totstandkoming van een Nationaal Bestuursakkoord Water in 2011, was het wenselijk de regionale overeenkomst te actualiseren. De partijen geven met de ondertekening aan de goede samenwerking met elkaar te willen voortzetten. Ik ben er heel blij mee, dat de gemeente Lelystad samen met de andere gemeenten verder gaan samenwerken met het Waterschap op het gebied van riolering. Op deze manier hoeven we niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden bij vraagstukken, maar kunnen we gebruikmaken van elkaars ervaringen. Samen optrekken is heel waardevol en scheelt veel kostbare tijd.

In deze nieuwe overeenkomst staan drie belangrijke zaken:
  1. Realiseren van een duurzame afvalwaterketen;
  2. Goede verhouding prijs, kwaliteit en kwetsbaarheid;
  3. Ongewijzigd houden van de verantwoordelijkheden.
De doelen van de overeenkomst zijn:

  1. De doelmatigheid te verhogen;
  2. De kwaliteit van het beheer te verbeteren;
  3. De kwetsbaarheid te verminderen.