vrijdag 23 november 2012

Inloopavond ambassadeurs in Atolplaza


De inloopavond op woensdagavond 21 november om ambassadeurs voor de Atol- en Zuiderzeewijk te werven is goed bezocht door ongeveer 50 bewoners. Tijdens de avond vertelden bewoners hoe zij de leefbaarheid van de wijk ervaren en wat zij zelf zouden kunnen doen om de leefbaarheid te vergroten. Medewerkers van de gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad waren aanwezig om samen met de bewoners ervaringen uit te wisselen. Tijdens de avond heeft een aantal bewoners aangegeven de rol van ambassadeur op zich te willen nemen om ook andere bewoners te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. De gemeente Lelystad gaat de initiatieven zo veel mogelijk faciliteren. Ik heb tijdens deze avond ook even een bezoeklje gebracht om een kijkje te nemen: Ik ben echt onder de indruk van de ideeën die bewoners zelf aandragen om samen en met elkaar de leefbaarheid en het woonplezier in de wijk te vergroten. Het was mooi om te zien dat er zoveel bewoners zijn met hart voor de wijk. De bereidheid om iets te willen doen voor de wijk is erg groot. Samen met elkaar kunnen we heel veel bereiken.

Goede en realistische Ideeën
Veel bewoners ergeren zich aan de hoeveelheid zwerfafval in de buurt. Een aantal bewoners heeft aangeven samen met de kinderen uit de buurt opruimacties te gaan organiseren. Iemand anders gaf aan iets te willen doen met energiebesparing en samen met andere bewoners uit te zoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energierekening omlaag te krijgen. Een andere bewoner wil graag het voortouw nemen om samen met andere bewoners het openbaar groen op te fleuren met planten. Ook het onderhoud willen ze gezamenlijk gaan regelen. Ook bood een bewoner aan om in haar straat het gezamenlijk reinigen van de voorgevels van de woningen te organiseren. De verschillende ideeën worden verder in werkgroepjes verder uitgewerkt.