zondag 4 november 2012

Bewoners denken mee over het speelruimtebeleidhttp://www.lelystad.nl/straatgesprekkenspeelplekken

Inwoners van Lelystad hebben tot 30 september 2012 hun mening kunnen geven over de vermindering van het aantal speeltoestellen in de stad en over speelplekken in het algemeen. Dit kon tijdens de negen straatgesprekken, de inloopavond en via een enquête op de site. De gegevens zijn inmiddels verwerkt en de resultaten zijn de ingrediënten voor het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente Lelystad.
De enquête is door 305 mensen ingevuld. Het merendeel geeft aan dat kinderen het liefst op een speelplek in de buurt spelen. Bij dezelfde vraag geeft een zesde van de respondenten aan dat kinderen graag wat verder lopen om naar een grote speelplek te gaan en hele kleine groep geeft aan dat spelen op een natuurlijke speelplek favoriet is. De overgebleven groep heeft een andere optie ingevuld, meestal toegespitst op de persoonlijke situatie.
Op de voor de gemeente belangrijke vraag over de beste manier waarop bezuinigd kan worden op speelplekken geeft ruim 40% aan dat dit kan door de speelplekken groter te maken en het aantal speelplekken te verminderen. Daarnaast geeft 25% van de respondenten aan dat het aantal speeltoestellen per speelplek verminderd moet worden, maar dat het totaal aantal speelplekken gelijk moet hebben. De overgebleven mensen hebben zelf suggesties ingevuld.
Ik wil graag dat bewoners met plezier in hun wijk wonen en dat ze zich veilig en betrokken voelen. Daarom laten we de bewoners meedenken over belangrijke beslissingen in hun wijk, zoals het bezuinigen op speelplekken. Gezien de serieuze reacties en suggesties die uit de enquête naar voren zijn gekomen, zie ik dat bewoners zorgvuldig over de bezuinigingen nagedacht hebben en dat ze zich betrokken voelen bij dit onderwerp. Dat doet me goed. Samen willen we toch de wijk zo leefbaar mogelijk houden en samen zorgen we voor een leefbare stad.