donderdag 9 mei 2013

Gemeente Lelystad blijft HVC kritisch volgen.


HVC te Alkmaar
Op initiatief van de Flevolandse gemeenten heeft HVC in de afgelopen maanden strategische analyses laten uitvoeren door twee externe bureaus.
Een bureau heeft zicht verdiept in de ontwikkelingen op de afvalverwerkingskant en de consequenties hiervan voor HVC. Het andere bureau heeft zich meer gericht op de financiële kant en robuustheid van het bedrijf. In de afgelopen weken zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd en in de aandeelhoudersvergadering van 25 april heeft HVC haar strategische lijnen uitgezet. De gemeente Lelystad volgt het proces rond HVC kritisch en heeft de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd gekregen. De onderzoeken geven een goed beeld waar HVC nu staat, maar maken tevens duidelijk dat de snel wijzigende afvalwereld ook nieuwe keuzes vraagt van HVC om hierin goed te kunnen blijven opereren.
Met name het teruglopende afvalaanbod levert een toename van de overcapaciteit aan verbrandingsinstallaties in Nederland op. Ook HVC moet afval voor een deel importeren om de ovens te kunnen blijven vullen. De gemeentelijke aandeelhouders gaan in de toekomst naar verwachting geconfronteerd worden met tariefsstijgingen voor het verbranden van restafval. HVC geeft aan dat deze stijging gecompenseerd gaat worden door het verminderen van de afvalhoeveelheid en de opbrengsten van afvalstromen die beter gescheiden gaan worden uit het restafval: o.a. papier, plastics, GFT. Als aandeelhouder heb ik namens de gemeente Lelystad (en Dronten) vraagtekens geplaatst bij deze analyse en wenste een betere onderbouwing van HVC. Ook het ontbreken van de jaarrekening van 2012 maakt het lastig voor de gemeente om een juiste analyse te kunnen maken. Om deze reden heb ik tijdens de aandeelhoudersvergadering gevraagd aan HVC om de herijking van de strategie beter te onderbouwen en op een later tijdstip in een nieuwe AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) te brengen. Daarbij moet ook een scherpere afweging tussen de kerntaken en aanvullende taken (core/non-core) gemaakt worden, waarbij de financiële impact van lopende en eventueel nieuwe activiteiten op het gebied van duurzaamheid helder in kaart gebracht worden. Gemeente Lelystad wil gevrijwaard worden van de projecten waar zij niet voor garant staat, zowel financieel als juridisch. De gemeenten Lelystad, Dronten en NOP stonden echter alleen in deze opstelling. De andere 45 gemeenten, waaronder Almere en Zeewolde en Urk stemden uiteindelijk in met de ongewijzigde Strategische visie van HVC. Ik verwacht dat HVC met haar aandeelhouders en gekozen financieringstrategie ook in de toekomst een solide contractpartner blijft, maar verwacht wel meer duidelijkheid en transparantie over de te ondernemen koers.