vrijdag 27 juli 2012

Oplaadpunten in parkeergarages


Elektrisch rijden is flink in opkomst.
Om rijders van elektrische auto’s de mogelijkheid te bieden om in Lelystad de accu op te laden, heeft het college besloten om in totaal 16 oplaadpunten te plaatsen in de parkeergarages van het stadshart. Iedereen die in het bezit is van een elektrische auto kan daar de accu weer opladen. Elektrisch rijden is goed voor de luchtkwaliteit in Lelystad en het plaatsen van oplaadpunten bevordert het elektrische rijden in en om de stad. Daarom is besloten dat er op een aantal plaatsen in de stad oplaadpunten voor deze auto’s komen. Het gaat om in totaal 16 oplaadpunten in de parkeergarages aan de Neringweg, Zilverpark en De Waag. Eerder is al besloten om nog dit jaar een snellaadpunt te plaatsen in het stadshart, waar de accu’s in 20 minuten op te laden zijn.

Voor de gemeente Budgetneutraal
Lelystad maakt onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit programma stelt geld ter beschikking om maatregelen te treffen die de luchtkwaliteit verbeteren. Voor Flevoland beheert de provincie deze gelden. Om dit project uit te voeren is goedkeuring nodig van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarna de gemeente de subsidie kan aanvragen bij de provincie. De oplaadpunten zullen geplaatst worden door Koldijk, in samenwerking met Liander. The New Motion gaat de oplaadpunten exploiteren. Elke rijder van een elektrische auto heeft een pasje waarmee de oplaadpunten geactiveerd kunnen worden. De afgenomen elektriciteit wordt dan achteraf verrekend met The New Motion. Om 100km te kunnen rijden moet ongeveer 3 euro worden betaald.