dinsdag 28 augustus 2012

Straatgesprekken over bezuinigingen speelplekken in Lelystad

Ik ga in gesprek met de inwoners in 9 wijken
Noem het een uitdaging: de gemeente moet bezuinigen, en dat gebeurt onder andere op het aantal speelplaatsen in Lelystad. Ik wil echter niet zomaar speelplaatsen opheffen. Wat ik wel wil is zoveel mogelijk draagvlak, ook voor pijnlijke beslissingen. Daarom komen er ‘straatgesprekken’, waarbij iedereen mee mag denken, praten en beslissen over welk soort speelplaatsen eventueel kunnen worden opgeheven, en welke speelplaatsen wellicht kunnen worden versterkt. Er komen negen straatgesprekken, en ik ga zelf mee. We gaan dus geen wervelende plannen presenteren, want niets staat vast. Het enige dat van tevoren duidelijk is: 'er moet worden bezuinigd'. In 2011 was er 1,2 miljoen euro budget voor de speelplaatsen in de stad. In 2012 is dat 7 ton, en volgend jaar uiteindelijk 550.000 euro, waarvan 300.000 euro bestemd is voor groot onderhoud. Er gaat dus wel iets gebeuren.


Negen wijken
De stad is onderverdeeld in negen gebieden, en voor al die gebieden zijn alle speelplaatsen en speeltoestellen in beeld gebracht. Daarmee ga ik op pad. ‘Het woord is aan de bewoners'. Wilt u liever één grote speelplaats, middenin de buurt? Wilt u liever vier kleine speelplaatsen, met een paar toestellen? Nieuwe speeltoestellen? Dat zit er niet in. Maar het verplaatsen van toestellen, dat kan wel.’
Natuurlijk heb ik wel voorkeuren. ‘Eén grote speelplek middenin de buurt, met voorzieningen voor alle leeftijden, daar zou ik niet tegen zijn. Dat kan veel voordelen hebben: toezicht is makkelijk te regelen, de sociale samenhang in een buurt kan worden verbeterd. Maar het gaat er niet om wat ik wil. Het woord is aan de inwoners zelf. Als zij liever een aantal kleinere speelplekken willen, dan kan dat.’

Maatwerk
Voor mij staat één ding vast. Hiermee kunnen we maatwerk leveren, in elk van die negen buurten. Niet elke buurt is hetzelfde, qua leeftijdsopbouw. Bovendien heeft een speeltoestel een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Op deze manier kunnen we de inrichting van de speelplaatsen laten meegroeien met de opbouw van de wijk zelf.’

Waar en wanneer zijn wij in de wijken aanwezig:

Donderdag 13 september
Winkelcentrum Lelystad Haven   van 09.00 – 11.00 uur: Ringdijk 50
Winkelcentrum Jol                     van 11.30 – 13.30 uur: Jol 37-01
Winkelcentrum Botter                van 14.00 – 16.00 uur: Botter 44-31

Vrijdag 14 september
Winkelcentrum Tjalk                  van 9.00 – 11.00 uur: Tjalk 15-01
Winkelcentrum Kempenaar         van 11.30 – 13.30 uur: Kempenaar 03-41
Winkelcentrum Zuiderzeewijk (Lelycentre) van 14.00 – 16.00 uur: Passage 1

Woensdag 19 september
Winkelcentrum Atolwijk              van 09.00 – 11.00 uur: Voorhof 12
Winkelcentrum Boswijk              van 11.30 – 13.30 uur: Kamp 42-22
Winkelcentrum Waterwijk/Landerijen van 14.00 – 16.00 uur: Voorstraat 282

Standplaats: in de winkelcentra staan we bij de buurtsuper.