dinsdag 17 juli 2012

Gratis oplaadpalen voor elektrische auto’s in Lelystad

Gemeente Lelystad en Stichting E-laad.nl hebben een overeenkomst getekend, waarbij is vastgelegd dat E-laad.nl gratis oplaadpalen voor elektrische auto’s plaatst in de openbare ruimte van de stad. In de Stichting E-laad.nl zijn de gezamenlijke netbeheerders van het elektriciteitsnet in Nederland verenigd en wordt vastgesteld hoe de uitrol van oplaadpunten voor elektrisch rijden in Nederland vorm moet krijgen. Naast de vijf oplaadpalen die verspreid in de stad geplaatst worden, kunnen ook particulieren een aanvraag indienen bij E-laad.nl voor een oplaadpaal in de buurt van de woning of werkadres.

Ook in eigen wijk/straat een laadpaal mogelijk (indien aan de eisen wordt voldaan)
De rijder van een elektrische auto (bezit of lease) die niet in de gelegenheid is om de auto op eigen terrein te parkeren, kan bij Stichting E-laad.nl een aanvraag indienen voor een oplaadpaal in de buurt van de eigen woning of werkadres. De aangevraagde locatie wordt getoetst door zowel de Stichting E-laad.nl als de gemeente. Bij goedkeuring zal op de locatie een oplaadpaal worden geplaatst. Per oplaadpaal worden twee parkeerplaatsen voor elektrisch rijden aangewezen omdat er twee auto’s tegelijkertijd opgeladen kunnen worden.

Eisen
De voorkeurslocatie moet aan een aantal zaken voldoen. Zo mag de aanvrager niet de mogelijkheid hebben om op eigen terrein te parkeren en moet het gaan om een bestaande parkeerplaats, gelegen buiten het Groene Carré. Ook mag de parkeerdruk in de omgeving niet te hoog zijn. Als er op de aangevraagde parkeerplek sprake is van betaald parkeren, dan geldt dat ook als het een oplaadplaats voor elektrisch rijden wordt. Als de aangevraagde parkeerplaats aan alle eisen voldoet, dan wordt er een oplaadpaal bijgezet, belijning aangebracht en wordt er door middel van een verkeersbord aangegeven dat het een oplaadplaats voor elektrische auto’s betreft. Deze parkeerplek mag gebruikt worden door iedereen met een elektrische auto maar niet door berijders van niet-elektrische auto’s.

Lokaties en kosten
De volgende locaties zijn aangewezen voor plaatsing van de vijf oplaadpalen in de stad: Bataviakwartier, Noordersluis, Hollandse Hout, Larserpoort en industrieterrein Oostervaart. Stichting E-laad.nl neemt de kosten van de oplaadpaal, de plaatsing en het in werking stellen voor haar rekening, evenals de exploitatie. De rijder van een elektrische auto heeft een pasje waarmee de oplaadpunten geactiveerd kunnen worden. De afgenomen elektriciteit wordt dan achteraf verrekend. Om 100 kilometer te kunnen rijden moet ongeveer 3 euro betaald worden. De overeenkomst met E-laad.nl loopt tot 31 december 2014.