maandag 19 december 2011

Uitreiking rapport 1e ENERGIESCAN aan Stichting Coloriet

Stichting Coloriet heeft uit mijn handen de rapportage ontvangen van een energiescan uitgevoerd door 'Energie Nodus' in opdracht van de gemeente Lelystad. Coloriet is een van de eerste instellingen die in het kader van het project “MKB vliegwiel verduurzaming” een energiescan liet uitvoeren. Zij vonden dat ze al goed bezig waren met verduurzaming, maar door de scan zijn er toch verbeterpunten naar voren gekomen. Nico Heeman (clustermanager Bedrijfsvoering Coloriet): “Ik ben erg blij met de resultaten van deze scan. Daardoor zijn we nog beter in staat om kosten te besparen op onze energiehuishouding”. De gemeente Lelystad nam het initiatief tot dit project voor verduurzaming van bedrijven en instellingen omdat deze een aanzienlijk deel van het energieverbruik in de gemeente voor hun rekening nemen. Ik vind het voor bedrijven en instellingen belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te halen. Ondernemers moet je echter niet lastig vallen met abstracte verhalen, maar concreet laten zien dat er winst te boeken is.

Energiescan
In het project onderzoekt dienstverlener EnergieNodus welke mogelijkheden een ondernemer heeft om te besparen. Sylvain van Ligtenberg, directeur EnergieNodus: “Een energiescan laat zien wat de energieprestatie van het gebouw en de installaties is. Denk aan warmte en koude-installaties, ventilatie, verlichting, ICT en productie-installaties. Daarnaast brengen we de isolatieprestatie van vloer, dak, ramen en muren in beeld.”

Terugverdientijd
Een belangrijk onderdeel van de energiescan is het overzicht van de maatregelen die de ondernemer kan nemen en wat de invloed daarvan is op het verbruik en het energielabel. Het rapport rekent meteen voor wat de terugverdientijd is van de maatregelen.

Netwerkbijeenkomsten
EnergieNodus organiseert vervolgens netwerkbijeenkomsten waarop ondernemers hun ervaringen kunnen delen met andere ondernemers. Van de ondernemers die deelnemen aan het project wordt een actieve bijdrage verwacht.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Uit de eerste resultaten blijkt dat er besparingen van 5 tot 35 procent kunnen worden gerealiseerd. Terugverdientijden liggen tussen 1 en 4 jaar. Daarnaast blijkt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds vaker een belangrijk criterium te zijn voor bedrijven. Dat komt mede omdat steeds meer afnemers van hun leverancier verlangen dat ze op een duurzame manier omgaan met hun energiehuishouding.