zaterdag 24 december 2011

Tijdelijke en veilige oversteek voor de Oostranddreef

Klankbordgroep is blij met tijdelijke oversteekTer hoogte van de Nieuwe Waterweg ontbreekt een voorziening om de Oostranddreef over te steken. Ondanks dat de gemeente maatregelen heeft genomen om oversteken te voorkomen, wordt er toch nog op deze plek overgestoken. Dit leidt tot zeer onveilige en ongewenste situaties. Om hier zo spoedig mogelijk een eind aan te maken, heeft het college van de gemeente Lelystad besloten om een tijdelijke, veilige oversteekplaats te realiseren. De klankbordgroep Initiatief Verkeersveilige Oversteek (IVO), die optreedt als spreekbuis voor ruim 350 betrokken omwonenden, is blij met dit besluit.

Samen gezocht naar een oplossingSinds vorig jaar heb ik contact met de klankbordgroep IVO over de problematiek van het ontbreken van een oversteekvoorziening voor de Oostranddreef. Er is toen een hek geplaatst ter voorkoming van het gevaarlijke, ongewenste oversteken. Ondanks de plaatsing van het hek is er half april 2011 op deze locatie een ernstig ongeval geweest. In overleg met de klankbordgroep IVO is gezocht naar een veilige oplossing. Deze is gevonden in de realisatie van een tijdelijke oversteek. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar een permanente oplossing om de Oostranddreef over te steken.