woensdag 28 december 2011

Onderzoek naar routes buslijnen afgerond

Onderzoek op verzoek van de gemeenteraad is afgerond

Op verzoek van de gemeenteraad heb ik namens het college een onderzoek laten uitgevoeren naar de routes van de stadsbussen. De suggesties en opmerkingen die tijdens een onlangs gehouden bewonersavond in de Atolwijk naar voren zijn gekomen, zijn meegenomen in dit onderzoek. De uitkomst van het onderzoek is dat de bus op een drietal locaties van route kan wijzigen, waardoor de kwaliteit van het busvervoer verbeterd wordt en de overlast voor omwonenden vermindert. Het gaat om locaties nabij Hanzeborg, Landstrekenwijk en Larserpoort. In de Atolwijk is een wijziging binnen de financiële kaders niet mogelijk. De uitkomsten van dit onderzoek is in een brief aan de gemeenteraad en de bezoekers van de inwonersavond in de Atolplaza verzonden.


Atolwijk
Het college heeft, voor wat betreft de route in de Atolwijk, laten onderzoeken welke alternatieven er mogelijk zijn. In de rapportage zijn een aantal alternatieven uitgewerkt. Uit het onderzoek komt naar voren dat de buslijn in zijn huidige vorm als beste voldoet aan het programma van eisen en de financiële kaders, zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Alles overwegende vindt het college het, vanwege de kosten, niet verantwoord om voor een alternatief te kiezen.

Hanzeborg
Lijn 4 halteert nu nabij Hanzeborg. Door de beperkte ruimte is een halte direct voor de ingang van Hanzeborg niet mogelijk. Veel bewoners kiezen er daarom voor om naar het station te lopen. Het college van de gemeente Lelystad en Arriva hebben daarom de voorkeur voor een kortere route van lijn 4 via de Visarenddreef.

Landstrekenwijk
Op verzoek van bewoners kan lijn 5 in één richting tijdelijk via de halte Westergo rijden. Deze tijdelijke eenrichtingsroute vervalt zodra Warande verder ontwikkelt en lijn 5 deze wijk gaat ontsluiten.

Larserpoort
De rijtijd van lijn 7 staat onder druk, waardoor in de praktijk de bussen niet altijd op tijd vertrekken. Op werkdagen maken reizigers met bestemming Larserpoort vrijwel uitsluitend gebruik van de bus in de spitsrichting (’s ochtends naar Larserpoort; ’s avonds naar het station). Het college van de gemeente Lelystad en Arriva willen in de tegenspitsrichting een verkorte route rijden, waarbij Mac3Park en Giant niet worden aangedaan. Op deze manier kunnen de vertrektijden weer worden gehaald.

Hoe gaat het verder
De wijzigingen in de Landstrekenwijk, Larserpoort en Hanzeborg worden door Arriva verder (budgetneutraal) uitgewerkt en aan de consumentenorganisaties Openbaar Vervoer voorgelegd. Een eventuele wijziging van de route in de Atolwijk is niet mogelijk vanwege het gebrek aan financiele middelen.