maandag 18 juli 2011

Week 28 - 2011

Winnaar wedstrijd ‘beste energiebesparingstip’ ontvangt prijs
Met de tip “jezelf aanleren om na gebruik de mengkraan in de koud waterstand te zetten” is mevrouw Diny Weener de derde winnaar geworden van de wedstrijd in het kader van de ‘energiebewust wonen’ campagne.

Ik heb de winnaar een energiebox ter waarde van €70,00 overhandigd. De beste energiebesparingstip van de maand is gestart als onderdeel van de ‘Energiebewust wonen’ campagne.

Deze campagne is door de gemeente Lelystad in samenwerking met Centrada tot stand gekomen. Het doel is om zowel huurders als particuliere eigenaren en kavelkopers voor te lichten over energiebesparing. Daarnaast worden inwoners geconfronteerd met duurzaamheid.

Gemeente Lelystad en Centrada hebben energiebesparing hoog in het vaandel staan. Niet alleen omdat dit beter is voor het milieu, maar ook omdat energiekosten een steeds groter deel van de totale maandelijkse woonlasten beslaan. Daarom hebben zij in het Lokaal Akkoord met elkaar afgesproken dat zij een promotiecampagne starten waarin zij samen de inwoners van Lelystad voorlichten over energiebewust wonen. Onderdeel van deze gezamenlijke campagne is een wedstrijd voor energiebesparingstips.

Inwoners van Lelystad kunnen hun beste energiebesparingstip insturen en elke maand wordt de beste tip beloond met een energiebox ter waarde van € 70,00. De wedstrijd duurt nog tot het eind van het jaar. Energiebesparingstips kunnen worden gemaild naar: prijsvraagenergie@lelystad.nl

Geen volwaardige busverbinding met Enkhuizen
Eind vorig jaar heb ik contact gezocht met het college van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen. Voor de verkiezingen van provinciale staten had ik via Twitter namelijk vernomen dat er een initiatief bij twee staten fracties Noord-Holland zou liggen (CU en PvdA) maar ook bij een Twitterende wethouder in Enkhuizen om een goede busverbinding te realiseren tussen Noord-Holland en Flevoland over de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

Ook vernam ik dat in dat gedeelte van de Provincie men moeilijk aan lager geschoold personeel kon komen. Dus ik dacht hier kan het mes aan verschillende kanten hout snijden, maar ook verschillende belangen dienen.

Onze kaartenbak stroomt vol met werkeloze Lelystedelingen en met een goede busverbinding zouden wij vanuit Lelystad dus in die behoefte van Noord-Holland kunnen voorzien. Goed voor hun en goed voor ons.

Maar er is meer. Ook uit economisch oogpunt zou het een mooie verbinding zijn om vanuit NoordHolland per bus Bataviastad en Lelystad bereikbaar te maken. Maar ook andersom is het van belang, immers vanuit Lelystad met de bus op bezoek naar het Zuiderzeemuseum in Enhuizen, door vakantiegangers, schoolreisjes, ouderen tochtjes naar deze grote publiekstrekker wordt dan ook al snel per openbaar vervoer beter bereikbaarder. "Lelystad centraal in Nederland", ach het was zomaar een idee.

Bij enkele fracties van de Statenfracties van Flevoland heb ik ook gepolst naar de belangstelling, o.a. bij de heer Siepel van de CU om eens contact op te nemen met zijn collega's bij de Provincie in Noord-Holland, maar heb daar geen bericht meer van mogen ontvangen.

Nu nog rijdt slechts twee maal per dag een bus tussen Lelystad en Enkhuizen. Nu de overheden aan de andere kant van het water hebben laten weten dat er geen geld beschikbaar wordt gesteld en de Provincie Flevoland kennelijk ook niet staat te springen, zal het slechts bij het idee van deze wethouder blijven. Jammer, een gemiste kans lijkt mij.

De ‘zeilplas-functie’ op Het Bovenwater is belangrijk, maar strijdt tegen blauwalg ook!
Stoppen met maaien is daarom geen optie. Maar de overlast van blauwalg, dat juist ontstaat door waterplanten wel te maaien, moet zoveel mogelijk beperkt worden. Het college heeft daarom besloten om bepaalde delen van het Bovenwater niet te maaien. en de bewoners aan het Bovenwater hierover schriftelijk te informeren. Ik ben hierover in goed gesprek met diverse omwonenden van het Bovenwater. Uitgangspunt is dat de grote plas echt bedoeld is als zeilplas. Daar waar op de grote plas niet gezeild hoeft te worden, zoals aan de zijkanten, wordt niet gemaaid. Op de kleine plas en tussen inhammen in het bewoonde gebied, wordt doorgaans niet gezeild. Hier wordt niet meer gemaaid. Voor de zeilende bewoners aan het Bovenwater betekent dit dat er een stuk gepaddeld moet worden om op het gedeelte te komen waar weer vrijuit gezeild kan worden. De gemeente heeft in een vroeg stadium van gedachten gewisseld met de bewoners over de situatie rond het Bovenwater, door middel van een informatiebijeenkomst, bewonersbrief en mijn persoonlijke gesprekken. Ook speelt het probleem dat na het maaien en de wind verkeerd staat de mensen overlast hebben van het maaigoed en hoe dit opgeruimd zou moeten worden. Voorkomen is natuurlijk altijd beter en daar zijn we thans naar op zoek, op welke wijze we het beste kunnen maaien met zo min mogelijk overlast. Overigens ben ik van mening dat de omwonende op één van de meest bewonderendswaardige plekjes van deze stad wonen, fantastische gewoon. Neemt niet weg dat is gebleken dat de bewoners graag meer informatie willen hebben over de actuele stand van zaken. De gemeente heeft daarom de bewoners per brief nader geïnformeerd en blijven met hen in gesprek en blijven zoek naar geschikte oplossingen. Soms kunnen simpele praktische oplossingen de beste technologie zijn. Een uitvinding van FishFlow Innovations uit Medemblik heeft mogelijk dé oplossing om de blauwalg te verjagen. Het recreatieschap West-Friesland kampt al geruime tijd met de blauwalg die in de Ursemmerplas het zwemmen tijdens zomerweer onmogelijk maakt. Tot nu toe is er nooit een remedie gevonden.
Probleem is dat de giftige blauwalg terecht komt in zuurstofarm water en daar afsterft. Hierdoor ontstaat de giftige stof die zorgt voor huiduitslag of maag- en darmproblemen bij mensen. In het verleden is er onder meer geprobeerd de problemen te bestrijden met chemicaliën, of het toepassen van ultrasoongeluid.Nu blijkt dat de ’Willie Wortels’ van het bedrijf uit Medemblik de uitdaging aandurven. Eigenaar Gerard Manshanden denkt met een bruisbuis de blauwalg te kunnen verslaan. De bruisbuis is een 12 meter lange buis, die ervoor gaat zorgen dat het zuurstofarme koelere water bij de bodem steeds weer vermengt met het warmere zuurstofrijke water aan de oppervlakte.
Ik zal de afdeling in Lelystad hier zeker als mogelijke oplossing van het Bovenwater naar laten informeren en bezien of in samenspraak met het Waterschap dit een mogelijke oplossing voor de bestrijding van blauwalg zou kunnen zijn. Ben benieuwd naar het kostenaspect.

Wijsheden: RUST
Hoezeer je ook mag denken dat je autorijden leuk vindt,
het blijft een gestresste aangelegenheid.
Ga achterin zitten bij een chauffeur die je vertrouwt
en geniet de rust die dat met zich meebrengt.