zaterdag 4 juni 2011

Week 22 - 2011

Stadsvervoer: Mes snijdt aan drie Kanten Gratis 65+ en Wijkbus en Kwartierdienst
Een krachtig en inhoudelijk debat vond over dit onderwerp in de raadsvergadering plaats en leverde voor een groot deel van de raad uiteindelijk een win-win oplossing op. Het collegevoorstel om als meerwerk de half uurdienst in de spitstijden naar een kwartierdienst te krijgen heeft de raad aangenomen. Hierdoor wordt de grootste groepen reizigers bediend, hoeft er niet bezuinigd te worden op de werkgelegenheid van buschauffeurs en kan deze mooi aansluiten op de kwartierdienst van de NS-tijden. Ook de komende jaren kunnen 65-plussers gebruik maken van gratis busvervoer. Ook dat heeft de gemeente dinsdagavond besloten. Tot en met 2014 kunnen 65-plussers gebruik maken van het gratis openbaar vervoer. Dat doet deze wethouder van de InwonersPartij natuurlijk goed. De Inwonerspartij had het toentertijd niet voor niets in het partijprogramma 2011-2014 opgenomen. Dit gratis vervoer voor de ouderen kost de gemeente 60.000 euro per jaar. Dat kan worden gefinancierd uit het geld dat overblijft doordat er geen nieuw reisinformatiesysteem komt. De wijkbus richting Lelystad Noord blijft in ieder geval ook tot eind 2012 rijden. Dat kost de gemeente 70.000 euro, dat overblijft uit een onderhoudspotje van 90.000 euro voor het reisinformatiesysteem. De wijkbus heeft potentie om te groeien, mogelijk kan de Houtribhoogte en Parkhaven nog in de route meegenomen worden, zodat de vereiste 1000 reizigers per maand ook daadwerkelijk in 2012 gehaald gaat worden. Bij de behandeling van de kadernota 2013 zal dan opnieuw gezocht moeten worden naar dekking voor de wijkbus. De VVD, CDA en Lokaal Belang (trots) wilde dat gratis busvervoer niet aan ouderen voorbehouden bleef, maar werd gericht op mensen in de bijzondere bijstand. Dat voorstel haalde het echter niet. Bovendien wenste deze partijen de wijkbus te bekostigen uit de kwartierdienst in de spits. Ook dat voorstel haalde het niet. Op Omroepflevoland las ik dat deze avond als een nederlaag voor de VVD werd gezien. Dat ben ik met de omroep niet eens, immers het totale voorstel werd unaniem aangenomen, dus van een nederlaag voor wie dan ook was mijns inziens dan ook geen sprake.

Voor de 2e keer T(r)apas fietsroute Lelystad
De Schatkaart is een initiatief van de BKL (commissie Toerisme). De culinaire route is een initiatief van St. Gastvrij Lelystad (Irma v.d. Mee). Deze culinaire is twee jaar geleden reeds ontwikkeld. Aanvullend heeft Gastvrij Lelystad de T(r)apas Tour vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Beide initiatieven zijn in elkaar geschoven en hebben nu geleid tot een gezamenlijk product en gezamenlijke presentatie: op de Schatkaart (met alle parels van lelystad) staat de culinaire route aangegeven die liefhebbers op elk gewenst het jaar door kunnen fietsen. Geënt op de culinaire fietsroute kan de T(r)apas Tour worden gefietst. Vorig jaar als pilot uitgeprobeerd en dit jaar met een vervolg op 3 zaterdagen in de zomerperiode: 4 juni, 2 juli en 3 september. Schatkaart, culinaire route en Trapas Tour zijn mooie aanvullingen op de promotionele producten om Lelystad toeristisch op de kaart te zetten. Bovendien hebben we sindskort een VVV erbij om dit soort producten nog breder bekend te maken en uit te venten. Het mooie is dat deze producten vanuit de markt zelf komen en daarmee met een breed draagvlak tot stand zijn gekomen. Meer dan 60 toeristisch-recreatieve bedrijven en horecagelegenheden hebben bijgedragen en nemen deel c.q. presenteren zich op de Schatkaart annex culinaire route. Dat is een mooi resultaat en moet een stimulans zijn voor City Marketing Lelystad, aan wie wij als gemeente de regie op de toeristische informatievoorziening hebben gegeven, om daar voor de komende jaren een wellicht nog beter vervolg aan te geven. Het bedrijfsleven wil graag, zo blijkt en vormt daarmee een prima toeristische partner. In het Toeristisch Platform kunnen ze hun stem laten horen en wordt de samenwerking gezocht. De Trapas Tour is een bijzondere culinaire belevenis. Die moet je hebben gedaan, als inwoner en/of als bezoeker van Lelystad. Vandaag (4 juni) geef ik het startsein voor de eerste aflevering van 2011. Herkansingen zijn er 2 juli en 3 september. Ik beveel het iedereen van harte aan en wens alle deelnemers aan de tour heel veel succes. De deelnemende bedrijven feliciteer ik met het initiatief. Lelystad prijs ik er gelukkig mee.
Klik hier voor enkele foto's: Trapas tourrit 2011