zondag 28 november 2010

Week 48 - 2010

Aktie: "wees voorbereid op de winter"
Deze aktie werd gevoerd om de inwoners van de stad voor te bereiden op de winterperiode. De bedoeling is dat men in combinatie met dit zout hun "eigen" oprit en voetpad schoon kunnen houden. Zo worden de inwoners betrokken in de strijd tegen gladheid op de wegen en paden. Zo wordt ook voorkomen dat de wijkposten, in de weken als het daadwerkelijk menis wordt met vadertje winter, overrompeld worden door een run op zout. De winter is nu wel erg vroeg ingevallen. Dit leert dat het mogelijk volgend jaar beter is om nog twee weken eerder met deze aktie te starten. Zaterdag stond ik met de medewerkers van de gladheidsbestrijding in de Promesse als start van deze aktie, maar ik was in een half uur tijd honderden emmertjes zout kwijt. Een geslaagde akte om de inwoners te betrekken bij de gladheidsbestrijding, wat overigens in het bijzonder werd gewaardeerd door ouderen en mindervaliden. Ook de ondernemers in het stadshart konden deze aktie zeer waarderen.

Geboortebomen
Naar een oud gebruik werd vroeger voor elk kind bij zijn geboorte een boom geplant, zodat het op enig moment kon beschikken over geld, door de verkoop van het hout, voor bijvoorbeeld zijn of haar trouwdag. Inmiddels heeft dit gebruik plaatsgemaakt voor de minder traditionele spaarmethoden. In Lelystad is het oude gebruik weer opgepakt. Een geboorteboom symboliseert voor de gemeente de wens dat het kind opgroeit en zich ontwikkelt in een gezond en groen Lelystad. Ouders, van kinderen die geboren zijn in de periode van 1 januari 2010 t/m 31 december 2010, konden aangeven of zij in aanmerking wilden komen voor een geboorteboom. Zij konden kiezen uit 2 verschillende boomsoorten met dezelfde afmetingen, een appelboom of een perenboom. In totaal werden ongeveer 200 bomen uitgereikt. 200 nieuwe inwoners en voor ieder een jonge boom waardoor onze stad bij de geboorte van elke nieuwe Lelystedeling weer een beetje groener wordt!

Op 'inwoners'bezoek in de wijk Punter
In de Punter 24 start binnenkort de uitvoering van het groot onderhoud. Bewoners konden reageren op de concept plannen en naar aanleiding van reacties van bewoners zijn de plannen nog aangepast. Ook deze definitieve plannen hebben ter inzage gelegen. Nu het groot onderhoud op het punt staat uitgevoerd te worden, heeft een bewoner van Lelystad ingesproken tijdens de raadsvergadering op 16 november. Het gaat hierbij om het behouden van enkele parkeerplekken. Om de situatie zelf te kunnen beoordelen heb ik een bezoek gebracht aan de plek om de situatie zelf in ogenschouw te nemen. Met de bewoners gesproken en zij waren met mij van mening dat zij van het begin van de planvorming goed betrokken waren geweest. Nu achteraf werd gevraagd of er nog een kleine wijziging in de uitvoering kon plaats vinden. Zij begrepen dat ingrijpen in de plannen na aanbesteding en helemaal bij de uitvoering het dan bijna onmogelijk is de plannen dan nog bij te stellen, omdat onder andere de gemeente met hoge meerwerkkosten komt te zitten. Het e.e.a. tot mij genomen en de bewoners medegedeeld dat zij binnen veertien dagen worden geïnformeerd.

Beëdigd als BABS
Afgelopen donderdag stond ik voor het hekje bij de rechter in de rechtbank in Lelystad. Daar werd ik beëdigd als Bijzonder Ambtenaar van de Burgelijke stand. Wel grappig omdat dit samenvalt met een feestje waar ik bij uitnodigd ben van een echtpaar waarvan ik twaalf en een half jaar geleden hun huwelijk als BABS heb mogen voltrekken.

Wijsheden
Wanneer alle moeilijkheden
in de wereld werden verzameld
en ieder kreeg daarvan een gelijk deel,
zouden de meeste mensen
hun eigen moeilijkheden willen behouden.