zondag 14 november 2010

Week 46 - 2010

Deze week was voor mij de week van de tegengestelde gevoelens.

Begrotingsbehandeling in gemeenteraad
Ik ben wars van machtspolitiek. Waarom? Het gaat dan niet meer om het algemeen belang, maar om het eigen belang. Echter, veel mensen in de politiek streven ernaar hun macht te vergroten met alle mogelijke middelen. Volgens 'insiders' is macht over anderen verslavend en als men eenmaal macht heeft, is het verleidelijk om die steeds verder uit te bouwen. Ook is het moeilijk om eenmaal verworven macht weer af te staan. Wat heeft dit met Lelystad te maken hoor ik u denken. Afgelopen dinsdag vond de 2e termijn van de algemene beschouwingen van de gemeenteraad plaats. Mij bekroop op een gegeven moment een gevoel van ongenoegen en stelde mij de vraag of het virus van machtspolitiek ook in Lelystad was toegeslagen. Want het was alsof er iemand grote moeite heeft met zijn gewijzigde positie in de Lelystadse politiek, hierover de schone schijn ophoudt en vanuit een eigen belang met nieuwe `partners´ wederom een machtsblok probeert te vormen.

Na twee avonden van goede inhoudelijke politieke discussies tussen de raadsfracties onderling, en ook met het college, kwam uiteindelijk het moment van besluitvorming en van het vaststellen van het beleid 2011 en begroting. De heer Kok van de CU (leader of the band) gaf de aftrap met een zogenoemde stemverklaring. De stemverklaring kwam er kort op neer, dat hij te weinig snoepjes uit de snoeptrommel had gekregen en daarom tegen de begroting stemde. En kennelijk als uitgangspunt 'follow the leader' verklaarde de gehele oppositie zich tegen de begroting 2011. Ontluiserend verliet ik voor het eerst in al die jaren dat ik in de politiek zit de raadszaal. Een tal van onbeantwoorde vragen spookten door mijn hoofd. Hebben de zichzelf noemende 'niet coalitiepartijen' wel in het belang van de inwoners van Lelystad gedacht? Als het aan deze partijen had gelegen mag het college voor dat jaar 'geen dubbeltje' uitgeven! Geen groot onderhoud en dagelijks onderhoud meer uitvoeren, het afval niet meer ophalen, geen subsidies meer verstrekken, geen wijkgericht werken enzovoort. Gelukkig dat de InwonersPartij, PvdA en de VVD de begroting met een meerderheid heeft goedgekeurd, zodat het huidige college tot daadkrachtige uitvoering over kan gaan.

In tijden van economische crisis is het geen gemakkelijk taak om sociaal beleid te blijven voeren en niet tot lastenverhoging over te gaan. Als daar ook nog eens onverwachte flinke extra tekorten bijkomen uit het verleden, is het al helemaal een zware klus om tot een sluitende begroting te komen. Een haast onmogelijke opgave, waarbij inpopulaire besluiten onvermijdelijk zijn, toch heeft het college een sluitende begroting kunnen presenteren. Een realist sluit zijn ogen daar niet voor en doet niet alsof je in deze tijd nog steeds voor Sinterklaas kunt spelen. De echte is immers weer in het land!

Lelystad staat op tegen kanker
Samen kunnen wij iets doen tegen kanker! Dat was de boodschap van de live TV-show die woensdagavond vanuit het Agoratheater door meer dan 1.136.000 kijkers werd bekeken. Totaalopbrengst van die avond waren 35126 nieuwe donateurs voor het KWF. Ik vond het een fantastische avond, historisch, emotioneel en aangrijpend. Lelystad staat weer positief in de schijnwerpers, ik ben er trots op!

 
Themabijeenkomst Vervoerberaad Flevoland: jongeren in het verkeer
In het Provinciehuis kwamen vele vrijwilligers, onderwijzers, maatschappelijke organisaties, politie, wethouders en de gedeputeerde Rene van Diesen bijeen, om te bespreken wat de beste manier is om jongeren en de gevaren met name voor die doelgroep die in het verkeer op de loer duidelijk te maken. Na de basisschool komen jongeren in een stormachtige fase van hun leven terecht. Ze verleggen hun grenzen, vergroten hun bewegingsruimte en daarmee ook hun deelname aan het verkeer. In de leeftijdsfase van 12 tot 24 jaar gaan ze veel meer zelfstandig het verkeer in, en niet alleen te voet of op de fiets. Ze stappen ook op de scooter of in de auto. Jongeren zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Gebrek aan ervaring, stoer gedrag, het experimenteren met alcohol en drugs zorgen ervoor dat het aantal slachtoffers onder 12 tot 24 jarigen relatief hoog ligt. Hier moet verandering in komen. Daarom richten we ons met verschillende activiteiten, zowel preventief als repressief speciaal op jongeren.

Werkconferentie gebiedsontwikkeling Lelystad Airport: Duurzaam en innovatief
Flevoland is de plek waar het Rijk voor de lange termijn mogelijkheden ziet voor een grootschalige luchthaven. De Lelystadse luchthaven heeft de potentie een belangrijke motor te zijn voor de regionale economie. De ambities voor de toekomst zijn hoog, maar moeten wel uitvoerbaar zijn, maar ook binnen de randvoorwaarden die de gemeente Lelystad daarvoor gesteld heeft. Een van de opgaven is de ontwikkeling van een nieuw werkgebied naast de luchthaven. Door concrete afspraken te maken tussen de betrokken partijen ontstaan bouwstenen voor een gebiedsontwikkeling die anders is dan andere. Geen standaard airstrip omgeven door blokkendozen, maar een duurzaam en innovatief werkgebied: 'een verlengstuk van stad en luchthaven'. Ik ben niet meer zo overtuigd dat Schiphol ook daadwerkelijk binnenkort naar Lelystad zal komen en investeren. Twijfel kwam bij mij opzetten toen Jonas Stekelenburg (directeur van Theground Schiphol) zich uitsprak dat Schiphol zeker op een duurzame wijze wil investeren in de luchthaven 'ALS'(?) het bedrijf Schiphol naar Lelystad komt, immers zo vervolgde hij, ook Schiphol is een bedrijf met als doel winst te maken..

Dag van de Duurzaamheid
Een leuke bijkomstigheid was, dat ik als wethouder de 'Duurzaamheidskaravaan' mocht ontvangen op Airport Lelystad. In een elektrisch aangedreven Lotus gereden. Tsjonge, wat een ervaring. Met een ongelofelijke power mocht ik een stukje meerijden. Je weet niet wat je overkomst als zo'n auto in 3 seconden op 100 km/u zit. Ik was tot nog toe alleen maar benzine en dieselmotoren gewend, maar deze aandrijving is absoluut de toekomst!

In Lelystad gaan we daar ook op inspelen door in 2011 laadpalen voor elektrische fietsers, brommers en auto's in de stad te gaan aanleggen.

Wijsheden
Wees je bewust
van je verantwoordelijkheden voor anderen
en
blijf altijd realistisch in je verwachtingen.