zondag 7 november 2010

Week 45 - 2010

Kofferbakmarkt in Lelystad
Op de Meent in Lelystad werd voor het eerst een "kofferbakmarkt" gehouden. Een vlooienmarkt, maar dan vanuit de kofferbak van auto's. Tientallen auto's deden mee. Het fenomeen kofferbakmarkt is komen overwaaien uit Engeland. Ben benieuwd of dit leuke evenement in de toekomst nog een vervolg gaat krijgen, maar dan met wat mooier weer is te hopen. Ik constateerde wel dat er veel mensen kwamen kijken, maar kennelijk nog wat onwennig er weinigen waren waarvan ik zag dat er ook daadwerkelijk werd gekocht. Op het einde van de markt zag ik tevens dat de verkopers moeite hadden om alle uitgestalde spulletjes weer netjes in de auto te krijgen. Mogelijk zijn deze spulletjes weer voor de volgende kofferbak-uitverkoop.

Wat hebben we toch een mooie natuur in Lelystad
Na de kofferbakmarkt nog even aan de wandel in de natuur. Dat we de tweede gemeente van Nederland zijn geworden qua bio-diversiteit werd duidelijk met zomaar een wandelingetje in onze Lelystadse natuur, deze keer in het Hollandse Hout. Ik kon het niet laten dit op de gevoelige plaat vast te leggen. Dit bos is en blijft een natuurlijke waarde hebben voor alle inwoners van de stad. Omtrent dit gebied is veel om te doen geweest, met name of hier wel of geen grote grazers toegelaten zouden moeten worden. In eerste aanleg heeft de raad besloten dit aan staatsbosbeheer niet toe te staan, maar er is thans een groep van wijze mensen die hier nog op studeren. Uiteindelijk heeft de politiek natuurlijk het laatste woord over de toekomst van dit gebied. Vooralsnog blijft het grote grazers vrij.

College bezoekt MFA-Light Lelystad haven
Een leuk bezoek op uitnodiging van de wijkraad aan Lelystad-Haven en wat niet vaak voorkomt, het gehele college van B&W was aanwezig. Wij kregen uit eerste hand te horen dat het in hoofdlijnen uitstekend gaat met dit stadsdeel. Op een positieve wijze werd het college geinformeerd wat de stand van zaken is en welke punten er nog voor verbetering vatbaar is. Met name de bestrijding van hondenpoep is een punt van irritatie. De speciaal hiervoor aangeschafte blauwe afvalbakken worden niet gebruikt. Dit laatste punt gaat op niet afzienbare tijd de aandacht krijgen met als uitgangspunt "ruim je eigen (poep)rommel op". Kan natuurlijk heel eenvoudig door gewoon middels een papierenzakje de uitwerpselen in de daarvoor speciaal aangeschafte blauwe afvalbak te deponeren. Zoniet.... dan zou een een bekeuring de consequentie kunnen zijn. Tot slot konden wij ook nog even een kijkje in 'de keuken' kijken. Een echte keuken met de mogelijkheid om onder deskundige leiding bijvoorbeeld met een groep te koken. Mogelijk dat we nog eens met het college op kookcollege gaan. De fractie van de InwonersPartij heeft dit al een keer gedaan en dat was een fantastische ervaring.

Nieuw havenkantoor Bataviahaven geopend
Het nieuwe havenkantoor is gevestigd aan Schoonzicht 404 en maakt daarmee deel uit van het bijzondere woon- en bedrijvencomplex aan de Bataviahaven met Uitstekende voorzieningen.Met de ingebruikneming beschikt de Bataviahaven over een van de modernste havenkantoren van Nederland, waarin uitstekende sanitaire voorzieningen voor gebruikers van de Bataviahaven zijn opgenomen. Op de begane grond vinden gebruikers van de haven voldoende douches en toiletten. Deze zijn modern uitgevoerd. Naast douches en toiletten kunnen watersporters die hun boot in de haven afmeren, ook gebruik maken van faciliteiten als een wasmachine en wasdroger en een aankleedtafel voor baby's. Vanzelfsprekend beschikt de haven nu ook over een ruime douche- en toiletgelegenheid voor mindervaliden. Gratis toegankelijk WIFI netwerk. De havenmeesters en de directeur van de haven hebben een ruime werkplek gevonden op de eerste etage van het havenkantoor. Van daaruit hebben zij een volledig overzicht over de haven. Op de eerste etage is ook de speciale vergaderruimte die wordt gebruikt door organisatoren van evenementen die in de haven plaatsvinden of voor vergaderingen. Met de realisatie van het havenkantoor is ook een voor gebruikers van de haven gratis toegankelijk WIFI netwerk operationeel. Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese Commissie. Goede vooruitzichten voor de watersportrecreatie. Het is te hopen dat het gauw een bekende aanlegplaats wordt voor toeristen.

Ruiltuin in Schouw 12
Het concept ruiltuin houdt in dat mensen met planten uit hun eigen tuin kunnen langskomen om die te ruilen. Verder werd er die dag meer informatie gegeven (dmv folders etc) over het ‘dierenhotel’ voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Deze dieren kunnen in deze regenachtige maanden schuilen in dat ‘hotel’. Ook lag er foldermateriaal over de nieuwe bomenroute in het Bultpark. Goed dat de InwonersPartij indertijd te vuur en te zwaart zich heeft ingezet voor het behoud van dit prachtige gebied. De ruiltuin is een initiatief van de wijkraad en de tuin wordt onderhouden en gerund door een aantal enthousiste en trotse vrijwilligers. Op mijn Twitterbericht reageerde raadslid Ronald Brouwer van TON die ik dan ook met gepaste trots een tas met folders en bloembollen namens het gemeentebestuur kon aanbieden.

Wijsheden
Karakter zonder kennis,
brengt vaker succes,
dan kennis zonder karakter.