zaterdag 15 mei 2010

Week 18 - 2010

Eerste motie
Een korte, maar drukke werkweek met voornamelijk de ene vergadering na de andere en tot laat in de avond. Een week met ook de eerste echte raadsvergadering na mijn benoeming als wethouder op 20 april jl. En met de eerste motie, over tijdelijke parkeervergunning. Nog voor de stemming over de motie, gaf ik weer dat het college deze motie overnam en heb ik de Raad kenbaar gemaakt hoe en wanneer het college invulling aan de motie gaat geven. Aan de verwarde reactie van oud-wethouder Kok te zien, was deze transparante werkwijze voor hem kennelijk nog even wennen.

Godswonder
Deze week zijn we allemaal opgeschrikt door het nieuws van de vliegramp in Tripoli, waar 70 Nederlanders bij zijn omgekomen. Als een godswonder heeft een negenjarig Nederlands jongetje deze ramp overleefd. Als je naar de beelden van de brokstukken kijkt, lijkt het onmogelijk en toch is het waar. Er is vervolgens heel wat opschudding geweest over dat het kind herkenbaar in beeld is geweest en later zelfs door een journalist telefonisch is gesproken en dat in de krant is gezet. Kan zoiets wel of niet? Hoe dan ook, de grenzen tussen het belang van privacy en publiciteit vervagen en als je journalisten er over hoort praten lijken ze het zelf ook niet goed meer te weten.

Glazen huis
Hoe precair deze grens voor een politicus is, werd deze week ook duidelijk. De buitenechtelijke affaire van staatssecretaris (defensie) Jack de Vries kwam in het nieuws. Dit heeft hem niet alleen een huwelijkscrisis opgeleverd, maar kost hem ook zijn politieke carriere, ondanks dat het een privésituatie betreft. Als politicus heb je een voorbeeldfunctie en moet je van onbesproken gedrag zijn. Voor een christelijk iemand die nou juist voor waarden en normen met name over het gezin staat, is zo'n affaire ook wel net zoiets als vloeken in de kerk. Een dergelijke slipper die in de publiciteit komt, wordt maatschappelijk niet geaccepteerd. Daar zijn dus consequenties aan verbonden. Als politicus leef je wat dat betreft in een glazen huis, waar vrij gemakkelijk een raam van kan sneuvelen.