woensdag 23 april 2014

Voorlichting over onkruidbestrijding op Tuinmarkt

Fotostudio Wierd
Afgelopen donderdag tijdens de jaarlijkse Tuinmarkt op het Agorahof in het stadshart heb ik namens de gemeente folders over onkruidbestrijding en onkruidkrabbers uitgedeeld. Dit om inwoners attent te maken en te stimuleren om onkruid milieuvriendelijk te verwijderen. 
Iedereen geniet van groen om zich heen, maar dat gaat niet op voor onkruid. Als gemeente zijn we verantwoordelijk om het ‘onkruid op verharding‘, zoals op de stoep en in de straten, te bestrijden en de veiligheid te bewaken. Immers veel onkruid is niet mooi en kan tot gladheid en verstopping van de waterafvoer leiden. Ook de gemeente gaat onkruid milieuvriendelijk verwijderen.

Behoud van een goed Milieu
Met het uitdelen van folders over onkruidbestrijding en de onkruidkrabbers wil het college de inwoners het onkruid milieuvriendelijk laten verwijderen, want de meeste chemische middelen zijn schadelijk. Deze komen in het grondwater terecht en komen vervolgens via de keten bij ons terecht, bijvoorbeeld via het drinkwater. Het is dus niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor ons. We hebben een gezonde leefomgeving in Lelystad en dat willen we graag zo houden voor mens en dier.

Chemische middelen zijn schadelijk
Het gebruik van chemische middelen om onkruid te bestrijden was lang geaccepteerd. Het besef dat deze middelen schadelijk zijn voor het milieu heeft geleid tot aanscherping van regels en een verbod op bepaalde middelen. Waarschijnlijk komt daarom binnen afzienbare tijd een algeheel verbod op het gebruik van chemische middelen in de openbare ruimte.
De gemeenteraad heeft daarom besloten om een algeheel verbod niet af te wachten en bouwt het gebruik van chemische middelen versneld af. In de loop van 2015 wordt in Lelystad geen gebruik meer gemaakt van chemische middelen voor onkruidbestrijding op verharding.