donderdag 10 april 2014

Verkeersveiligheidslabel Flevoland in een nieuw jasje

Fotobureau Wierd
Samen met Paul Gach wethouder van Dronten en ikzelf  hebben op feestelijke wijze de website www.vvlflevoland.nl gelanceerd
Wij brachten een taart bij basisschool De Zonnewijzer om aandacht te vragen voor de nieuwe website. Door deze website in gebruik te nemen is het verkeersveiligheidslabel in een nieuw jasje gestoken.

Diverse basisscholen in Lelystad zijn in het bezit van een verkeersveiligheidslabel. Daarmee laten zij leerlingen, ouders en de omgeving zien dat zij actief en structureel aandacht geven aan de verkeersveiligheid van hun leerlingen. Deze kwetsbare groep verdient immers alle aandacht en inspanning om de verkeersrisico's te minimaliseren. Scholen met een label besteden aandacht aan theoretische verkeerseducatie, praktische verkeerseducatie, de veiligheid van de schoolomgeving, school-thuis routes en betrokkenheid van ouders. Het label is een kwaliteitskeurmerk, waardering en hulpmiddel voor basisscholen.

Op de nieuwe website is alle informatie over het verkeersveiligheidslabel in Flevoland te vinden, evenals extra informatie per gemeente. Naast het informatieve gedeelte kan iedere school die in het bezit is van het label, of in het traject zit om het label te behalen, nu ook in het eigen archief kijken. Daarmee is het voor zowel de scholen als voor de gemeente gemakkelijker om informatie en documenten te delen en weer terug te vinden.

Verkeersveiligheid op en rondom scholen heeft altijd hoge prioriteit gehad in mijn portefeuille. Zo hebben we in Lelystad zelfs unieke verkeersborden laten maken, zoals de Hi-kidsborden en borden die aangeven dat er op het schoolplein niet gefietst mag worden. De Hi-kids borden zorgen ervoor dat bij een voetgangersoversteek bij deze scholen lampjes gaan branden, zodat het overige verkeer extra alert is op overstekende kinderen en ouders. Deze maatregelen in combinatie met het verkeersveiligheidslabel en de gelanceerde website dragen zeker bij aan een verkeersveilige omgeving.