maandag 14 april 2014

Kabinet doet niets voor gepensioneerden

Tweede Kamerlid Norbert Klein heeft namens 50PLUS een motie ingediend om de koopkracht van gepensioneerden te herstellen. “Het kabinet doet niets, onze fractie wel”, zei hij in de Tweede Kamer.
Klein bestreed in een Kamerdebat fel een uitspraak van minister Dijsselboem van Financiën. “Dijsselbloem gaf toe dat de koopkracht van gepensioneerden inderdaad is achtergebleven. Maar hij gaf daarvan de schuld aan de pensioenfondsen. Dit klopt echt niet”, vindt Klein.
In de motie, waarover de Kamer later stemt, roept Norbert Klein de regering op beschikbaar geld voor lastenverlichting ook aan gepensioneerden ten goede te laten komen, naar verhouding van de te verwachten koopkrachtontwikkeling. Hij vindt dat een betere koopkracht gelijkmatig ten goede moet komen aan alle huishoudens, uit een oogpunt van rechtvaardigheid.
Het 50PLUS-Tweede Kamerlid wees er in zijn motie op dat gepensioneerden in de periode 2011-2013 relatief meer koopkrachtverlies hebben gehad dan werkende mensen. Hij verwees naar het Centraal Economisch Plan 2014. Daarin staat dat gepensioneerden in 2014 en 2015 op de nullijn zullen blijven, terwijl andere huishoudens, zoals de midden- en hogere inkomens, voor deze twee jaren samen er wel op vooruit gaan.
Eerder al hekelde Norbert Klein de afspraak over een uitruil die VVD en PvdA met elkaar gemaakt hebben.  “Geen strafbaarstelling illegaliteit, meer geld voor de midden- en hogere inkomens. Gepensioneerden weer de dupe.”