woensdag 29 januari 2014

Persbericht Lijstverbinding

De Inwoners Partij en Leefbaar Lelystad hebben in de afgelopen raadsperiode op eigen wijze invulling gegeven aan hun coalitie-, respectievelijk oppositierol. Verschil in de opvatting en aanpak kwam in de raadszaal tot uitdrukking. Over één ding zijn wij het echter roerend eens: het belang van de inwoners staat voorop en daarbij streven we na dat het aantal zetels voor lokale partijen nog groter moet worden dan het nu al is.
Het is daarom dat wij, in goed overleg, hebben besloten een zogenaamde lijstverbinding aan te gaan. Dit betekent in de praktijk dat ieder voor zich, vanuit hun eigen visie op de lokale politiek, campagne voert en hierbij niet nalaat om het verschil met de ander duidelijk te maken.
Het aangaan van deze lijstverbinding is dus vooral om pragmatische redenen. Partijen, die een lijstverbinding zijn aangegaan, maken hierbij een grotere kans om in aanmerking te komen voor een restzetel. Overigens zijn de Inwoners Partij en Leefbaar Lelystad hierin niet de enige partijen.

Partijleider InwonersPartij
Lelystad, 29 januari 2014.          
   
Wout  Jansen