donderdag 4 oktober 2012

Opening verrichten van een innovatieve windmolen Accres-terrein

De 11-jarige Erik Wellgard van de dr. Herman Bekiusschool in Lelystad heeft de prijsvraag gewonnen om een naam de bedenken voor een heel bijzondere nieuwe windmolen van 115 meter hoog. De winnende naam: WindSpin, omdat "hij spint in de wind".
Tegelijkertijd met de groei van de stad is uitgangspunt dat ik graag een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving wil behouden. Naast optimalisatie van het milieurendement zetten we in op een klimaatneutraal Lelystad. We willen vanuit een integrale benadering meer invulling geven aan duurzaamheid. Hierbij gaat het zowel om sociale als fysieke aspecten. Trots op het feit dat het grootste testlocatie van Europa voor windturbines zich in Lelystad bevindt. Na het ontbijt vanochtend vroeg. mocht ik samen met Anne Bliek en een klas schoolkinderen uit Lelystad, die een naam hadden verzonnen voor deze windturbine, de opening verrichten van een innovatieve windmolen (115 meter) op het accres terrein en testveld bij de WUR aan de Runderweg.