zondag 24 oktober 2010

Week 43 - 2010

Competitie Natuurrijkste gemeente van Nederland
In deze biodiversiteitscompetitie, vind ik het fantastisch dat Lelystad genomineerd is door Landschapsbeheer Flevoland. Dat in het rapport collega Ruud Luchtenveld werd genoemd als verantwoordelijk wethouder in plaats van mijn persoon kon de pret niet drukken.
Afgelopen donderdag werd in Driebergen de prijswinnaar bekend gemaakt. Door Theo Beckers de juryvoorzitter, tevens voorzitter Landschapsbeheer Nederland,(woonachtig in Limburg) maakte de drie genomineerde gemeenten uit de 12 provincies bekend. Yes, Lelystad zat daarbij.

Ik dacht dit gaat goed komen, immers Limburg had vorig jaar de gewaardeerde prijs in ontvangst mogen nemen. Maar het mocht niet zo zijn het werd weer..... Limburg en nu de gemeente Maasgouw. Hmmmm

Lelystad Rijk aan dieren en planten
Desalniettemin, ik ben zeer trots dat Lelystad gedeelde nummer 2 is geworden! Ondanks dat de natuur in Lelystad pas 50 jaar oud is, heeft het wel alle kansen gekregen om zich te ontwikkelen. De stadsnatuur in Lelystad is, wat betreft de variatie in planten en dieren, zeer rijk. Lelystad beschikt niet alleen over ‘gewone’ planten en dieren, tientallen bijzondere soorten planten groeien bijna naast de voordeur van de bewoners. De wespenorchis staat zelfs tussen de straattegels in! Dagelijkse verschijningen in Lelystad zijn bijvoorbeeld korstmossen, de bever, de ringslang, de bunzing en verschillende vleermuissoorten. Reeën grazen aan de rand van de woonwijken en het jaarrond hebben 120 verschillende vogelsoorten het naar hun zin in en om de stad! De gemeente zet elk jaar een thema centraal, zoals Lelystad Vogelstad, het Jaar van de Lelystadse Bomen en Bossen en volgend jaar het Jaar van het Lelystadse Water. Op deze wijze proberen wij de inwoners van Lelystad te informeren over de bijzondere stadsnatuur waarover zij beschikken. Om Lelystad zo bijzonder te houden, passen wij het beheer van de stad aan. Riet wordt bijvoorbeeld pas na het broedseizoen gemaaid, we laten altijd riethorsten staan voor overwinteraars en andere dieren, lang gras biedt volop schuil- en voedselmogelijkheden voor kleine zoogdieren, bosranden worden aantrekkelijker gemaakt voor vlinders, poelen bieden kansen aan kikkers, padden, salamanders en reeën en op dit moment wordt er gekeken of we in ons nieuwe stadshart kasten voor vogels en vleermuizen in kunnen metselen. Om de bijzondere dieren en planten in Lelystad te inventariseren hebben wij ook om de betrokkenheid en inzet van de inwoners gevraagd. Zij kunnen hun waarnemingen melden op een speciale site. Die waarnemingen worden gebruikt om, waar nodig, het beheer en onderhoud aan te passen. Dat onze inspanningen ook door Landschapsbeheer Nederland gewaardeerd worden, stel ik bijzonder op prijs. Maar de mooiste prijs is natuurlijk voor de bewoners: zij wonen in één van de natuurrijkste steden van Nederland!

Juryrapport
De gemeente Lelystad kenmerkt zich door het op inventieve manier betrekken van burgers bij het behoud van biodiversiteit. Vooral de website waar burgers waarnemingen kunnen doorgeven maar ook bekijken, oogst veel waardering bij de jury. Positief is ook dat die gegevens leiden tot verdere acties in het beheer, zoals het meer ruimte geven aan zoomvegetaties om vlinders als het hooibeestje betere migratiemogelijkheden te bieden. Tot slot maakt de gemeente ook intensief gebruik van massamedia om biodiversiteit onder de aandacht van haar burgers te brengen.

Wijsheden
Indien je vreugde wilt vermenigvuldigen,
moet je haar delen.